Arbeidsliv og rus 2024 - Nettverkssamling i Tromsø

KORUS nord

Sted:
Scandic Ishavshotell
Adresse:
Fredrik Langes gate 2, 9008 Tromsø
Dato:
tir. 23 apr. 2024.
Tidspunkt:
09:00 - 15:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Påmeldingsfrist
09.04.2024

KURSET ER FULLTEGNET!


Målgruppe:
Ledere, verneombud, HMS ansvarlige, Akan rep og evt fagforeningsrepresentanter ved offentlige og private arbeidsplasser/bedrifter i Troms

Mål: 
Økt bevissthet om rus i arbeidslivet, hvordan snakke om rus, samt hvordan arbeide med ruspolicy på egen arbeidsplass.

Program

08.30 - 09.00: Registrering og kaffe

09.00-0945:
Velkommen og presentasjon av deltakerne. Kort om Akan kompetansesenter, Ishavsbyen Bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter, KORUS Nord - Hvem er vi, roller i dette arbeidet. Behov for nettverk i nord?

 

0945-10.15:
Rusforebygging i arbeidslivet, gråsoner alkohol - arbeidsliv og fritid v/Steinar Ellefsen og Øystein Gravrok, seniorrådgivere KORUS Nord.  

 

10.15-10.30: Pause

 

10.30-11.15:
Rusmidler, avhengighet og hvordan snakke om rus. v/Psykologspesialist Siv Maude og master i klinisk sykepleie Johanne Punsvik: Begge KORUS Nord og med erfaring fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

 

11.15-12.15: Lunsj

 

12.15-13.00:
Erfaringsutveksling i grupper: Diskutere gråsoner og caser omkring alkohol på arbeidsplassen og erfaringer med alkohol/rus utfordringer. Hvordan få, hvem setter i gang diskusjon på arbeidsplassen (arena/fora). Innledning med Jarle Wangen og Ine Weum/Akan kompetansesenter

 

13.00- 1345:
AF Gruppens erfaringer med utarbeidelse av ruspolicy, v/ Espen Jahr HMS - sjef AF Gruppen

 

1345-1415 : 
Erfaringer med ruspolicy v/hovedverneombud Irina S Mølleren i sparebank1 Nor-Norge/Tromsø.

 

14.15-15.00:  Pause + erfaringsutveksling i grupper : Diskutere ruspolicy og behov på egen arbeidsplass. Hvordan få, hvem setter i gang diskusjon på arbeidsplassen (arena/fora).

 

15.00-1530:
Oppsummering, evaluering og veien videre. Innspill fra bedriftene/arbeidsplassene til tema/emner til neste runde.  Nettverk i nord?

 

Et samarbeid mellom Akan kompetansesenter, Ishavsbyen
Bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter og KORUS Nord

Samarbeidspartnere
Praktisk informasjon

NB! Kurset er fulltegnet!

Kurset er gratis.
Deltakere dekker selv reise og oppholdsutgifter.
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, ber vi deg gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig.
Gi oss beskjed på: post@korusnord.no