Samler kunnskap og kompetanse på ett sted

– Vi er svært glade for at de regionale kompetansesentrene på rusfeltet nå har samlet aktuelle saker, oppdatert faglig informasjon og ulike verktøy på et felles nettsted, sier Elise Husum fra Helsedirektoratet i forbindelse med lanseringen av KORUS.no.

Portrett av Elise Husum, direktør i avdeling tilskudd i Helsedirektoratet. Hun er kledd i svart med et lilla skjerf og står i et landsdskap.
STOR NYTTE: Elise Husum, direktør i avdeling tilskudd i Helsedirektoratet, tror KORUS.no vil bli et nyttig verktøy for tjenestene.

De syv KORUSene i Norge har gått sammen om å lansere en felles nettside. Målet er å gjøre det enklere å nå ut med kunnskap og kompetanse, og tilbakemeldingene både fra Helsedirektoratet og brukere av nettsiden er svært gode.

– Lett tilgjengelig informasjon er nøkkelen

– De regionale kompetansesentrene skal støtte tjenestenes arbeid med økt kompetanse og kvalitet. Lett tilgjengelig informasjon er en nøkkel i dette arbeidet, sier Husum, som er direktør i Helsedirektoratets avdeling for tilskudd, til KORUS.no.

Hun er overbevist om at skrittet kompetansesentrene nå har tatt, er viktig.

– Vi venter at tjenestene vil ha stor nytte av KORUS.no sitt arbeid med folkehelse, forebygging, kartlegging og behandling på rusfeltet, sier Husum.

Til for de som bruker oss

– For oss har det viktigste hele tiden vært hensynet til de som bruker sidene våre. Vi har ikke laget en side for KORUS og våre ansatte, men en side for alle de der ute som har behov for vår bistand. Det betyr at vi også har snakket med fagfolk gjennom hele prosessen, spurt dem om hva de trenger, og testet og gjort justeringer basert på deres tilbakemeldinger, sier Anne-Cathrine Utsigt, leder i KORUS Sør, som har redaktøransvar for sidene.

Nettopp det er også noe brukerne har satt pris på.

– Jeg synes det er veldig bra at dere har tatt dere tid til å prate med oss som bruker sidene. Det må jo være den beste måten å lage en side som dette på. Det er også moro å se at flere av innspillene som ble løftet fram i prosessen, har blitt tatt med videre, sier Bjarte Sælevik, virksomhetsleder psykisk helse og rusarbeid i Time kommune i Rogaland. Han har travle dager og behov for rask tilgang til viktig informasjon og faglige oppdateringer.

Jeg synes det er veldig bra at dere har tatt dere tid til å prate med oss som bruker sidene.

Bjarte Sælevik, Time kommune

– Dette er en side som er enkel å finne fram på. Den er veldig brukervennlig og oversiktlig. Som leder i en kommune er det jeg liker spesielt godt at noe av det første som møter meg er en oversikt over kurs og konferanser. Her er det lett å sortere og få tilgang til akkurat det jeg har behov for, sier Sælevik.

Ivaretar det regionale

Selv om KORUSene har fått felles nettside, betyr ikke det at det regionale forsvinner. For det er nettopp nærheten til tjenestene som er hovedstyrken til KORUS, og noe det er viktig å bevare.

– Tjenesteutvikling er en viktig del av vårt oppdrag, og vi vet at utfordringsbildet varierer mye fra region til region. Derfor er det viktig for oss å være tett på, kjenne behovene og kjenne de menneskene som benytter seg av våre tjenester, sier Utsigt.

Det er også noe som har vært viktig for Sælevik i hans arbeid.

– Jeg synes det er flott at dere har samlet alle KORUSene på ett nettsted, og at det samtidig er enkelt for meg å finne fram til hva som skjer i min region, med gode oversikter over ansatte og lokale konferanser. Jeg må si at jeg synes det er helt topp, sier Sælevik.

Dette finner du på KORUS.no
  • Enten du vet akkurat hva slags hjelp du har behov for eller besøker oss for første gang, ønsker vi at det skal være enkelt for deg å finne fram på siden vår.
  • Jobber du for eksempel med ungdom og forebygging, finner du en egen seksjon med verktøy, tips og råd under «Våre fagområder». Her har du også mulighet til å hente informasjon om arbeid med eldre og rus, gravide, pengespill og gaming, pårørende og mye mer.
  • Vet du akkurat hvilket verktøy du er på jakt etter, kan du klikke deg direkte inn på «Verktøy og kartlegging» og for eksempel lese mer om Motiverende samtale.
  • Kunnskapsoppdatering er viktig for de fleste av våre brukere. Derfor har vi jobbet mye med å sørge for at det er enkelt å finne fram til akkurat den konferansen eller det kurset, seminaret eller nettverket du har behov for. Sorter på region, tema, kurstype eller gjør et frisøk for å finne det du er på jakt etter. Finner du det ikke, kan du også ta kontakt med oss for skreddersydde kurs eller tilbud.
  • Vi vet at våre ansatte er vår aller viktigste ressurs, og ser allerede at ansattesidene er en av våre mest besøkte. Også her er det lagt opp til at du enkelt kan finne den som kan bidra til å løse dine behov, med muligheter til søk på region, arbeidsområde eller frisøk.

Publisert: 20. jun. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland