Nettside om rus og vold

Rus- og voldsproblematikk skal behandles samtidig og integrert. Nettsiden www.rusogvold.no setter behandlerne bedre i stand til å gjøre dette.

flere mennesker har workshop i konferanserom, sitter rundt forskjellige bord og jobber
12 kompetansesenter har bidratt i utviklingen av kunnskapsmodulene om integrert behandling av rus og vold. Foto: Trond Ola Tilseth

Helsedirektoratet ga i 2017 KoRus og RVTS i oppdrag å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Arbeidet koordineres av KoRus Midt og RVTS Midt, som også har ansvaret for implementering av modulene i sin region. Når pasienter og brukere har utfordringer knyttet til rus, og dessuten har utøvd eller blitt utsatt for vold, skal de utredes og behandles for disse problemstillingene på en integrert måte.
 
Etter et omfattende treårig arbeid der tolv regionale kompetansesentre har bidratt, er vi nå stolte over å presentere nettsiden www.rusogvold.no 

En kunnskapsbank om rus og vold

På nettsiden ligger seks kunnskapsmoduler som skal øke behandlernes kompetanse på dette området. Noen av modulene består av e-læring, mens andre gjennomføres som workshops eller klasseromsundervisning.

symbol fra rus og vold med skogbakgrunn

Målgruppen for kunnskapsmodulene er behandlere, miljøpersonale og saksbehandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunene. På e-læringen kan du logge inn slik at gjennomføring av modulen registreres på kompetanseportalen, men det går også an å velge anonym deltakelse om du ikke er knyttet til et helseforetak.
 
Nettsiden har også spesifikk informasjon til lederne ved tjenestestedene der de får tips til hvordan man sikrer at kompetansehevingen gjennomføres blant de ansatte, og ikke minst fører til praksisendring.
 
Ettersom nettsiden skal oppleves som en kunnskapsbank om rus og vold har vi også lagt inn en rekke ressurser i form av forskningsartikler, retningslinjer og litteratur.
 

 De seks kunnskapsmodulene

Publisert: 12. apr. 2021