Morten Møller Olsø

KORUS midt

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt med meg hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til: Kompetanseutvikling rus og vold, overdoseforebyggende arbeid, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) eller behandlingsinstitusjoner innen rusbehandling i Midt-Norge.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Har også utdanning innen sinnemestrings – og kognitiv terapi. Har lang erfaring i spesialisthelsetjenesten både innenfor psykisk helsevern og TSB, Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.