Medvirkning er mer enn hjertesmerte

DEBATT: Brukermedvirkning er mer enn hjertesorg og sympati. Det er mer enn en livshistorie som gjør inntrykk på hjertet og kroppen, skriver Marius Sjømæling i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Marius Sjømæling fra Barn av rusmisbrukere snakker på en konferanse. Han har en notisblokk og en penn i hånden og smiler.
SOSIALPORNOGRAFISK PÅFYLL: Marius Sjømæling, generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BaR), mener brukermedvirkning altfor ofte blir dekket av et foredrag som "røsker i hjertet og empatien til tilhørerne". (Foto: Bjørn Sodeland)

Av: Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere (BaR)

Dette er en debattartikkel. Alle meninger er forfatterens egne.

Hele salen var stille. Flere hundre dyktige hjelpere hadde fått hjertet knust og bandasjert på en og samme tid, av ekte, såre og strukturerte livshistorier. Løsningene som ble presentert var enkle og kunne listes opp som tre punkter. Alle punktene handlet om omsorg og ivaretakelse, og omsorgen skulle gis av de profesjonelle, hver dag og tilsynelatende uten grenser.

Det eneste som brøt stillheten var den lavmælte snufsingen og dype «uff» fra ulike kanter i salen. Majoriteten av hodene nikket anerkjennende til de løsningene som ble presentert, applausen sto i taket ved avslutning og i påfølgende kaffepause kunne man høre summingen. «Uff, det har ikke vært lett for hen», «Herregud så tøft å fortelle på scenen», «Det er fint at de har det bedre nå, sånn at de kan fortelle historiene».

Personlig var jeg usikker på om det vi nettopp hadde vært med på egentlig ville skape endring, eller om det først og fremst bare røsket litt i hjertet og empatien hos oss tilhørere. Det tilfredsstilte i hvert fall vår kollektive hunger etter sosialpornografisk påfyll i en ellers fagtung konferansesetting. Samtidig irriterte det meg at det ble fremstilt som konferansens innslag av brukermedvirkning.

Forstå brukermedvirkning

Utover det å være et verdiord eller en boks å krysse av i, er brukermedvirkning en lovfestet plikt og rett som gir tjenester og organisasjoner et kunnskapsgrunnlag de ellers ikke får. Det er mer enn bare en og annen livshistorie. Det er et uunnværlig element som kan forme suksessen til tjenester og system.

Brukerinvolvering omfatter et spekter av aktiviteter rettet mot å engasjere brukerne gjennom hele prosessen. Dette engasjementet går langt utover brukertilbakemelding i skjema eller fokusgrupper; det er en forpliktelse til kontinuerlig å lytte, lære og tilpasse seg basert på behovene, preferansene og erfaringene til menneskene som betyr mest – de som mottar og påvirkes av tjenesten som gis.

I kjernen innebærer brukermedvirkning å systematisk åpne dørene for kritikk og tilbakemeldinger fra individer som representerer mer enn sin egen historie. Personene, enten de er brukere, pasienter eller pårørende, er ofte de beste kildene til innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Tilbakemeldingene man får kan være brutalt ærlige og noen ganger smertefulle. De kan føre til ubehag og motstand når de avslører feil, utfordrer antakelser eller synliggjør behovet for betydelige endringer.

Brukermedvirkning er ikke en engangshendelse. Det innebærer å fornye og justere basert på brukerinnsikt. Ved å kontinuerlig tilpasse seg brukernes behov og forventninger, kan tjenestene bli bedre.

Fremme empati og tilknytning

Brukermedvirkning fremmer også empati og en genuin forbindelse med brukergruppen. Ved å forstå deres felles smertepunkter, ønsker og motivasjoner, kan tjenestene bygge sterkere relasjoner, skape rom for innovative løsninger og tillit. God medvirkning kan til og med bygge en lojal brukergruppe som igjen kan gi viktige ambassadører for gode og brukervennlige tjenester og aktører. Dette vil til syvende og sist være positivt for både brukere og tjenesten.

«Sånn har vi alltid gjort det» holder ikke

Brukermedvirkning er mer enn hjertesorg og sympati. Det er mer enn en livshistorie som gjør inntrykk på hjertet og kroppen. Brukermedvirkning er en reise som fører til bedre tjenester, bedre hjelp, fornøyde brukere og varig suksess. Denne reisen er ikke en A til B reise, men en reise som krever flere stopp, omveier og noen ganger retur tilbake til start, også når det vekker ubehag og motstand. Selv om det kan være fristende å unngå ubehaget, er det å omfavne det den eneste veien til innovasjon og samhandling. Motstanden er en påminnelse om at tjenesten er på rett vei.

Så la det være klart: Min livshistorie er ikke i seg selv brukermedvirkning, eller underholdning. Jeg har brukt min kunnskap, min plattform og min ekspertise, og sammen med andre omdannet dette til relevant erfaring for tjenester, systemer og offentligheten. Brukermedvirkning er mer enn en historie. Det er kompetansen som oppstår når vi som har lignende erfaring organiserer oss og står sammen om å påpeke det som er bra og ikke minst løfte fram utfordringer og behov for endring.

Livshistorier har sin plass, som viktige vitnemål om nettopp livet. Brukermedvirkning er mer enn et vitnemål. Det er den samlede erfaringen som gis til tjenester og system om hva som skal til for at dagens brukere, pasienter og pårørende kan oppleve litt bedre hjelp og forståelse i møte med de som gir hjelpen.

Publisert: 2. okt. 2023 Av: Marius Sjømæling