Flere får behandling over telefon

SPILLRADIOEN: Antall personer med pengespillproblemer i Norge synker. Samtidig øker trykket på tilbudet om fjernbasert behandling, ifølge terapeut Silje Kristin Nilsen.

terapeut Silje Kristin Nilsen ved Blåkors
FLERE SØKER HJELP: Stadig flere søker behandlingshjelp over telefon for spilleavhengighet, ifølge terapeut Silje Kristin Nilsen i Blå Kors. (Foto: Kai Nygaard)

Spillradioen, en podkast fra KORUS øst om penge- og dataspill, er ute med ny episode. Denne gangen er temaet det stadig mer populære behandlingstilbudet Fjernbasert behandling.

Terapeut Silje Kristin Nilsen forteller at tilbudet går fra rekordår til rekordår, til tross for at befolkningsundersøkelsen viser at antallet personer med pengespillproblemer har gått ned.

– Økningen er ikke bra isolert sett, men kan være bra hvis det er fordi folk finner oss, forteller Nilsen i den nyeste episoden av Spillradioen - i samtale med det faste panelet fra KORUS øst: Øystein Bjørke Olsen, Niri Talberg og Stian Overå.

I 2022 ønsket 314 personer å motta behandling. Tallet steg til 332 året etter, og 2024 kan bli et rekordår.

– Det går mot en solid rekord igjen, dessverre, med 150 påmeldte allerede nå i slutten av april, sier hun.

Enkelt og gratis å delta

Tilbudet er smart fordi terskelen for å søke hjelp er lav. Opplegget minner mye om et poliklinisk tilbud, men er lettere å kombinere med hverdag og jobb.

 • Tilbudet er gratis
 • Du tar selv kontakt og trenger ikke henvisning fra lege (svar innen fire virkedager)
 • Behandlingen er for utfordringer med pengespill eller dataspill, og krypto og aksjespekulasjon
 • Samtalene kan tas i lunsjpausen eller på vei til jobb, og oppgavene kan gjøres på kveldstid
 • Opplegget tar vanligvis tre måneder, men tilpasses behovet, og består av oppgaver på nett og ukentlige telefonsamtaler med terapeuten
 • En kjerne er å lære om avhengigheten og finne ut hva som må til for å endre de uheldige mønstrene
 • Det er ikke noe oppmøtested, og du slipper dermed frykt for å bli gjenkjent på venterommet
 • Aldersgrensen for å delta er 18 år

Supermakt på spillfeltet

Sykehuset Innlandet har driftet tilbudet i mange år, men valgte å trekke seg ut. I november i fjor tok Blå Kors over, etter en anbudsrunde. Blå Kors har på kort tid vokst til å bli en slags supermakt på spillfeltet, med et solid tilbud:

 • Poliklinisk behandling
 • Individuell- og gruppebehandling
 • Pårørendetilbud
 • Familieterapi
 • Fjernbasert behandling for spilleavhengige
 • Hjelpelinjen for spilleavhengige

Blå Kors er den største ideelle aktøren innenfor fagfeltet, og har hatt tilbud til spilleavhengige siden 90-tallet. I denne episoden av Spillradioen får vi også høre mer om hvordan de samarbeider internt. 

Tre gode naboer

KORUS øst, Fjernbasert behandling og Hjelpelinjen holder til i samme bygning like utenfor Hamar, og tjenestene fra Blå Kors vil være hyppige gjester i Spillradioen framover. De tre gode naboene har ukentlige møter, og fagfolkene samarbeider i mange fora med undervisning og forskning.

Tekst: Niri Talberg og Kai Nygaard

Publisert: 25. apr. 2024 Av: Kai Nygaard og Niri Talberg