Når gamerne søker jobb

SPILLRADIOEN: Gaming styrker ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid, og problemløsning. Har dataspill blitt relevant for arbeidslivet, på ordentlig?

Portrett av Magnus Eidem
PODKAST-PRODUSENT: Magnus Eidem har permisjon fra KORUS øst for å jobbe med gamere som skal ut i arbeidslivet. I den nyeste episoden av Spillradioen forteller han om erfaringer fra prosjektet om arbeidsinkludering. (Foto: Kai Nygaard)

Spillradioen, en podkast om penge- og dataspill, er ute med en ny episode. Denne gangen utforsker vi et spørsmål som vekker interesse blant mange spillere, arbeidsgivere, lærere og politikere: Hvilken overføringsverdi har erfaring og kompetanse fra dataspill til arbeidslivet?

Spørsmålet om spillferdigheters relevans i arbeidslivet har fått vind i seilene de siste årene. Den nasjonale dataspillstrategien Tid for spill vitner om en voksende anerkjennelse av gaming som en verdifull kilde til digitale ferdigheter.

I strategien uttaler statsminister Jonas Gahr Støre følgende: «Fremtidens næringsliv vil kreve enorm digital kompetanse, og folk med kunnskap om dataspill vil bli enda mer attraktive for norske bedrifter.»

Gaming på CV-en

Interessant nok har også initiativer som Manpowers kampanje «Sett spillerfaring på CV-en» belyst et mulig skifte i samfunnets oppfatning av gaming. Da kampanjen ble lansert i 2018, ga den jobbsøkere muligheten til å registrere spillerfaring. En digital tjeneste kalt «skill translator» ga forslag til overførbare ferdigheter.

Men var kampanjen bare et PR-stunt, eller kan spillerfaring faktisk være en fordel i jobbsøkerprosessen?

Forskningsfunn

Forskeren Anders Jakobsen har dykket dypt inn i temaet. Gjennom en mastergrad utforsket han arbeidsgiveres holdninger til spillerfaring på CV-en, ved å gjennomføre kvalitative intervjuer med HR-personell.

Vi i Spillradioen og KORUS øst kjenner godt til studien, der Niri Talberg var veileder og Stian Overå (undertegnede) var sensor. Anders var også med oss til Alta da vi hadde fagdag for NAV, som jobbet tett med lokale bedrifter for å få gamere ut i arbeidslivet (lenke med betalingsmur).

Forskningen til Anders Jakobsen viser følgende:

  • Arbeidsgivere generelt har en positiv innstilling til dataspill, spesielt de som selv har spilt mye.
  • Dataspill anses å bidra til utvikling av ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid, og problemløsning, som er relevante for arbeidslivet.
  • Imidlertid må spillerfaringens relevans for jobben tydeliggjøres for å telle positivt.

Gaming som metode i arbeidsinkludering

Med oss har vi vår egen produsent Magnus Eidem. Han har nå permisjon fra stillingen i KORUS øst for å jobbe med nettopp gamere som skal ut i arbeidslivet. Gamerne deltar i et prosjekt i regi av Mjøsanker - en arbeidsinkluderingsbedrift i Innlandet.

I denne episoden av Spillradioen deler Magnus Eidem verdifull innsikt om hvordan prosjektet anvender gaming som metodikk.

Spillradioen finner du i din egen podkast-app.

Av: Stian Overå (spesialrådgiver innenfor pengespill og gaming i KORUS øst)

Fakta
  • Spillradioen er en podkast fra KORUS øst, om ulike tema knyttet til spill, spillproblematikk og spilleavhengighet.
  • Det faste panelet består av Stian Overå, Magnus Eidem, Niri Talberg og Øystein Bjørke Olsen - alle med lang erfaring innenfor fagområdene pengespill og gaming. I tillegg medvirker kunnskapsrike gjester fra hele landet.
  • KORUS øst har frem til 2024 vært det eneste av landets sju KORUSer med et konkret oppdrag knyttet til pengespillproblemer og problematisk spillatferd. Etter endringer i statsbudsjettet og en konkretisering av KORUSenes oppgaver, har nå alle sju KORUSene et ansvar for pengespillproblemer og problematisk spillatferd.
  • KORUSene bidrar med veiledning og kunnskaps- og kompetanseoppbygging til kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 20. mar. 2024 Av: Stian Overå