Det flyter ikke over av rusmidler

DEBATT: Vi er ikke tjent med at rusutfordringene overdrives. Bruk av kokain og andre illegale rusmidler i Norge foregår i avgrensede miljøer.

Portrettbilde Lena M Nysæther
MEDIAS NORMALISERING: Det urovekkende med forestillingen om at «alle bruker kokain på fest» er at det kan føre til en normalisering, som igjen kan være en årsak til at flere prøver, skriver Lena Meistad Nysæther i KORUS øst (Foto: Kai Nygaard)

Dette debattinnlegget har tidligere vært publisert i Hamar Arbeiderblad (HA).

I kommentaren «Så du trodde ikke dette fantes i nabolaget ditt»? (HA, 22.04.24, betalingsmur) vises det til tall fra Helsedirektoratet fra 2016 som sier at tolv prosent av Norges befolkning i alderen 16-64 år har brukt illegale rusmidler i løpet av livet.

Man kunne valgt å skrive at 88 prosent av Norges befolkning ikke har brukt illegale rusmidler i løpet av livet. Eller at 97,5 prosent av vårt lands befolkning i samme aldersgruppe ikke har brukt illegale rusmidler siste året.

Hvorfor disse tallene ikke får større fokus kan man jo undre seg over, og det er selvsagt nærliggende å anta at det handler om at denne vinklingen ikke genererer like store overskrifter og samme antall klikk.

Færre prøver ecstasy og MDMA

Tall kan brukes på mange måter. En av fire nordmenn prøver hasj i løpet av livet.

Tre av fire prøver det ikke. 5 prosent har brukt hasj det siste året. 95 prosent av oss har altså ikke brukt det.

Svendsen henviser til ChatGPT som tar høyde for at tallene kan ha økt. Det kan de; men det er marginalt. Bruken av illegale rusmidler i Norge har stort sett vært stabil de siste årene.

To ting har imidlertid endret seg: Flere prøver kokain og færre prøver ecstasy/MDMA.

Halverte tall

I februar 2023 la Folkehelseinstituttet (FHI) frem rapporten Narkotika i Norge. Ett av funnene i rapporten er at bruken av kokain blant unge har økt fra 2021-2022.

I 2022 rapporterer 4,7 prosent av unge mellom 16-30 at de har prøvd/brukt kokain en gang eller mer siste år. Tallene for ecstasy/MDMA halverte seg i 2022 sammenliknet med de to foregående årene. Så når kokain-bruken har økt, har MDMA-bruken gått ned.

Sommersol er lik pils

Media spiller en betydelig rolle i å forme samfunnets oppfatninger og holdninger til ulike tema, inkludert bruk av legale og illegale rusmidler. Samme dag som denne kommentaren ble ført i pennen, publiserte HA en liten notis om at «nå kommer sommervarmen». Saken var illustrert med tre pilsglass som klirret sammen i sola.

Bildet var forlokkende og forventningen om at sol er lik utepils, var ikke til å ta feil av. Ikke noe galt med det, men en påminnelse om at media velger sine vinklinger.

Alkohol er den største rusutfordringen

Alkohol er Norges desidert største utfordring når det kommer til rusbruk i alle aldersgrupper i befolkningen. Skal vi bruke medias retorikk og trekke frem de virkelig store tallene, kan vi si at åtte av ti av oss oppgir å ha drukket alkohol det siste året.

En av tre av oss oppgir å drikke ukentlig. Alkohol og illegale rusmidler har en helt klar sammenheng i bruk. Så godt som alle som prøvde illegale rusmidler første gang, var alkoholpåvirket da det skjedde.

De aller fleste som strever med rusavhengighet i Norge, drikker alkohol. De er pensjonister, butikkansatte, sykepleiere, journalister og direktører.

På den ene siden kan media bidra til å øke bevisstheten rundt risiko og konsekvens av bruk, og på den andre siden kan det skje en utilsiktet normalisering av rusmiddelbruk gjennom medienes framstilling.

Norge flyter ikke over

Rusbruk og omsetting av illegale rusmidler er på ingen måte noe nytt. Det har foregått i alle år, i alle samfunnslag og alle nabolag. Rusbruk bør og skal ikke bagatelliseres, men samfunnet er ikke tjent med den unyanserte fremstillingen av problemet.

Norge flyter ikke over av rusmidler, slik man kan få inntrykk av i mediene. Faktisk er Norge av de nordiske landene med lavest bruk av illegale rusmidler, ifølge tall fra The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2022 og 2023.

Det er ikke slik at alle bruker kokain. Bruk av kokain og andre illegale rusmidler foregår i marginale miljøer. Et slikt marginalt miljø kan være et bestemt rusmiljø, en bestemt russebuss, et bestemt område eller en bestemt vennegjeng. Og er man av den oppfatning av at "alle bruker det", er man antagelig selv del av et slikt miljø.

Medias normalisering kan skade

Det urovekkende med forestillingen om at «alle bruker kokain på fest» er at det kan føre til en normalisering, som igjen kan være en årsak til at flere prøver.

Men på tross av dette oppgir altså 95 prosent av unge voksne at de aldri har prøvd kokain. Og i følge tallene vet vi at dette, for det store flertallet, kommer til å vare livet ut. De aller fleste av oss kommer aldri til å prøve illegale rusmidler, selv om muligheten er der.

Publisert: 24. mai 2024 Av: Lena Meistad Nysæther