Sosial recovery-konferansen 2024

Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?

Bildet viser en konferansesal med runde bord og publikum rundt bordene. Midt i bildet ser vi et lite platå hvor det står to personer som filmer. Lenger fram ser vi en scene hvor det er en storskjerm med en presentasjon.
Torsdag 18. april arrangeres Sosial recovery-konferansen igjen. Her fra 2022, hvor Inger Eide Robertson fra KORUS Stavanger sto på scenen. Foto: Tone Helene Oskarsen

Torsdag 18. april 2024 arrangeres Sosial recovery-konferansen på Fredheim Arena i Sandnes, fra klokken 08.30 15.30. Konferansen har blitt arrangert en rekke ganger tidligere, og hovedmålet med samlingen er å fremme sosial recovery.

I år er det 20 år siden rusreformen kom, og under konferansen rettes det derfor ekstra oppmerksomhet mot disse spørsmålene: Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?

Deltagelse koster 500 kroner for ansatte og er gratis for inntil fem pasienter, pårørende, innbyggere og brukere per organisasjon.

Meld deg på konferansen her!

Program:

Klokken 08.30 – 09.00: Registrering
Kom og få deg en kopp kaffe og finn deg en god plass for dagen.

Klokken 09.00 – 09.25: Velkommen
Musikkinnslag. Programlederne Pål Berger og Silje Tara Skram åpner dagen.

Klokken 09.25 – 10.15: Trussel, makt og mening
Tore Dag Bøe, professor ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Trussel, makt og mening – rammeverket utforsker menneskelig smerte, opplevelser og væremåter i en relasjonell, sosial og samfunnsmessig kontekts, fremfor som symptomer og diagnoser.

Klokken 10.15 – 10.30: Pause
Slapp av sammen med kollegaer og bekjente.

Klokken 10.30 – 11.15: Flere veier til recovery
Trond Aarre, psykiater og fagsjef i Helse Førde, i samtale med Pål Berger, erfaringskonsulent og prosjektleder i Blå Kors.

Klokken 11.15 – 11.30: Helsefellesskapet?
Hva jobber tjenestemodellgruppen rus- og psykisk helse i Helsefellesskapet med?

Klokken 11.30 – 12.30: Lunsj
Lunsj er alltid godt.

Klokken 12.30 – 13.00: Viking fotballklubbs nye samfunnsavdeling
Svein Helge L og Silje Tara Skram – om samhandling på tvers.

Klokken 13.00 –13.45: Opptrappingsplanen
Aasa Kvia og Linda Hetland Petersen, begge off. phd-stipendiater ved UiS, ansatt i Mestringsenheten i Sandnes. De savner recovery, menneskerettigheter og medborgerskap i retningslinjene fra myndighetene.

Klokken 13.45 – 14.00: Pause
Slapp av sammen med kollegaer og bekjente.

Klokken 14.00 – 15.00: Hvordan samarbeide om recoveryprosesser og hvordan vi posisjonerer oss som profesjonelle hjelpere i samarbeid
Anna-Sabina Soggiu fra KORUS Oslo er aktuell med boken "Vi fattigfolk", men hun har også nylig ferdigstilt sin doktoravhandling hvor hun har forsket på tjenester til ungdom med rus- og psykisk helseutfordringer.

Klokken 15.00 – 15.30: Oppsummering av dagen
Innledere deltar i en debatt om hvor sosial recovery står i dag.

Hva er sosial recovery?

Lurer du på hva sosial recovery egentlig er?

Kort fortalt er det et perspektiv der en tenker at aspekter som bolig, utdannelse, penger, sosiale arenaer, jobb og aktivitet, lokalmiljø, samt familie og venner står frem som sentrale i menneskers tilfriskningsprosesser, og dette finner man igjen i studier som viser at recovery foregår i selve livet, ikke kun i behandlingsinstitusjoner. 

Nettverk for sosial recovery er åpent for alle, og består av representanter fra kommuner, spesialisthelstetjenesten, frivillige og ideelle organisasjoner og sosiale entrepenører som jobber innen rus og eller psykisk helsefeltet. 

Hvem arrangerer?

Konferansen arrangeres av kompetansenettverk for sosial recovery i sør-Rogaland, som er en videreføring av KS-læringsnettverk.

Styringsgruppen i nettverket består av representanter fra KORUS Stavanger, Hå kommune, Nav Rogaland, Blå Kors Steg for Steg, Sandnes kommune, Jæren Recovery College og Helse Stavanger.

Nettverket har som mål å fremme kompetanse om sosial recovery i regionen gjennom deling av erfaringskunnskap, fagkunnskap og forskningskunnskap.

Dette vil de oppnå ved å arrangere digitale samlinger med kompetansedeling, i tillegg til en årlig konferanse.  

Sommeren 2023 ble det gjennomført en digital undersøkelse for å se hva ansatte, ledere, frivillige/ideelle organisasjoner og forskningsinstitusjoner ønsker fra nettverket. Styringsgruppen mottok 72 innspill, der det kom fram at det er ønskelig at de fortsetter arbeidet med fokus på sosial recovery, og at det arrangeres både årlig konferanse og kortere workshops/digitale møter.

Har du spørsmål knyttet til recovery eller årets konferanse?

Publisert: 3. jan. 2024