100 råd som fremmer recovery

NAPHA har gitt ut et hefte med 100 råd som fremmer recovery. Relasjonen er en sentral faktor for å gjenerobre hverdagen.

En varde helt ytterst i skjægården. Foto: Martine Jacobsen via unsplash
Foto: Martine Jacobsen via unsplash

Heftet «100 råd som fremmer recovery» gir veiledning for psykisk helsepersonell. NAPHA ønsker å støtte arbeidet med recovery.

Klinisk recovery er en idé som kommer fra fagfolk innen psykiatri/psykisk helse, og innebærer å fjerne symptomer, gjenvinne sosial funksjon og på andre måter gjenerobre hverdagen.

Personlig recovery er en idé som har vokst fram blant mennesker som har opplevd psykisk sykdom, og betyr noe annet enn klinisk recovery. Den mest brukte definisjonen av personlig recovery kommer fra William A. Anthony (1993) 11:

Recovery er en dypt personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra, på tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer.

Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg. Det er bred enighet om at de fleste psykiske helsetjenester i dag tilrettelegger for målene med klinisk recovery. Likevel vektlegger retningslinjer for psykisk helse verden over i økende grad støtte til personlig recovery. I Norge har Helsedirektoratet i veilederen «Sammen om mestring» trukket fram recovery som et sentralt perspektiv som bør prege tjenestene.

Hvordan kan vi endre tjenestene slik at personlig recovery får økt oppmerksomhet? Dette heftet viser 100 ulike måter å nærme seg recovery på.

Den personlige recoverymodellen:

Å støtte personlig recovery innebærer å gå fra å gi oppmerksomhet på å behandle sykdom og over til å gi oppmerksomhet til økt trivsel. Dette innebærer en endring der profesjonelle modeller blir en del av en helhetlig forståelse av personen. Forståelsen kan fremmes gjennom den personlige recoverymodellen, som baseres på fire recoveryområder. Disse springer ut fra erfaringene til personer som har levd med psykisk sykdom:

  • Håp, som en hyppig selvrapportert del av recovery
  • Identitet, deriblant gjeldende og fremtidig selvbilde
  • Mening i livet, deriblant mening med livet og livsmål
  • Personlig ansvar, evnen til å ta personlig ansvar for sitt eget liv

Recoveryorienterte tjenester fremmer blant annet:

  • erfaringskunnskap fremfor systematisk kunnskapsgjennomgang
  • forståelse fremfor beskrivelse
  • empowerment fremfor å belønne behandlingstro
  • selvstyring fremfor ekspertise
  • valg fremfor behandlingstro.

Les eller last ned heftet her.

Publisert: 27. mai 2015 Av: Marit Vasshus