Setter leken i sentrum

På Mosby oppvekstsenter er målet at elevene skal glede seg til hver eneste skoledag. Det har de oppnådd ved å reintrodusere leken.

test
MOTIVASJON OG GLEDE: Lek er en integrert del av skolehverdagen på Mosby. Det gir lærelyst, forteller enhetsleder Karen Stenslund. (Foto: Bjørn Sodeland)

– Alle 6-åringer gleder seg til å begynne på skolen, men når det nærmer seg oktober er det noen som ikke lenger trives så godt. Vårt mål er å klare å bevare motivasjonen og gleden de har med seg første skoledag, sier Karen Stenslund, enhetsleder ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand.

Et av virkemidlene er å ta leken tilbake i skolen. Derfor starter hver eneste dag på Mosby med en times lek. Det høres kanskje enkelt ut, men å få det til har krevd mye arbeid.

– Det er utfordrende for mange å se leken som en viktig del av barnas læringsarena. Det kan være fristende å skyve leken til slutten av dagen. Men målet er å lage en skolehverdag på barnas premisser, ikke bruke leken som et alibi eller en pustepause, sier Stenslund.

En god start på dagen

Men hva er egentlig vitsen? Mister ikke barna mye tid som kunne blitt brukt til læring? Nei, mener Stenslund.

- Barna øver det viktigste; nemlig sosial og emosjonell kompetanse, språk, konsentrasjon, samhandling, ta valg, konfliktløsning og kommunikasjon. De voksne er tett på der det trengs for å veilede. Barn lærer alt mulig raskere i lek, fordi det er gøy. De blir sosialt tryggere og flinkere med hverandre.

Lærerne er så fornøyde at de har fortsatt med lek i første time videre oppover på trinnene. Effekten er merkbar på elevenes trivsel, trygghet og læringsiver. Det legges et godt grunnlag som barna tar med seg videre. Den lekende tilnærmingen inspirerer også skoledagen forøvrig. Kreative læringsmetoder tilpasset barna har høy prioritet.

– Gjennom leken møter barna noe som er gjenkjennelig fra barnehagen. De får en myk start på dagen. Noe de kan glede seg til å gå i gang med. De får hilst på vennene sine, de møter de voksne som kan snakke med dem og gi omsorg. Vi voksne har tid til å være der for dem som trenger det mest. Starten på skoledagen blir noe de ikke gruer seg til, men gleder seg til, forklarer Stenslund.

LAR BARN VÆRE BARN: På Mosby bidrar leken til at barna som går der gleder seg til å gå på skolen.
Fakta
  • Karen Stenslund er rektor ved Mosby oppvekstsenter i Kristiansand
  • Hun er en av foredragsholderne på Handlingsplanfestivalen 2024
  • Der skal hun snakke om «Alle med!», skolens visjon om at alle barn skal oppleve trygghet, tilhørighet og mestring på skolen

Les mer om Handlingsplanfestivalen her

Les mer om Mosby oppvekstsenter her

Les mer om "Alle med!" her

KORUS sør jobber for å utvikle et helthetlig forebyggende tilbud rettet mot barn og unge. Arbeidet som gjøres på Mosby skole er et av de gode eksemplene vi har latt oss inspirere av og ønsker å trekke fram. Har du tips om et godt forebyggingsprogram som fungerer? Send oss gjerne et tips her

Publisert: 31. okt. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland