En skole som bryr seg

På Stigeråsen skole i Skien er målet at alle skal være inkludert, både på skolen og på fritiden. En egen aktivitetsklubb, et lokale med enkel adgang også på kveldstid og engasjement fra foreldre, lærere og frivilligheten har gjort det mulig.

Kim Aas fra Stigeraasen skole sitter på aktivitetsrommet sammen med flere barn. I bakgrunnen skimtes en plakat med teksten "barnerettighetene".
ALLE SKAL MED: På Stigeråsen skole har de jobbet aktivt med inkludering over flere år. Det har gitt resultater, forteller Kim Aaas, tidligere rektor ved skolen. (Foto: Bjørn Sodeland)

– Vi ønsket å være en åpen skole og være mer tilgjengelige også på fritiden. Derfor startet vi vår egen aktivitetsklubb og laget dette rommet, som er fast bemannet av to foreldre på kveldstid hver tirsdag og torsdag, forteller tidligere rektor Kim Aas.

Dørene er åpne mellom 17.00 og 19.00 og foreldrene låser seg selv inn med en kode. Her har de tilgang til et lite kjøkken, flere brettspill og en TV med mulighet for gaming. Utenfor døra kan barna spille basketball og fotball, prøve seg på den utfordrende sykkelbanen eller snøre skøytene og teste isen når ballbingen vinterstid forvandles til en skøytebane.

For på Stigeråsen aktivitetsklubb (SAK) er det høyt aktivitetsnivå året rundt og et tilbud som dekker de fleste interesser. Det finnes blant annet en egen kreativ gruppe, et samarbeid med Kulturskolen for en gruppe som jobber med visuell kunst og en egen gjeng som fikser og låner ut sykler.

Mats står foran en gruppe barn kledd i de røde draktene til Gulset IF.
BALLSPILL: Barne- og ungdomsarbeider Mats Nordheim gir instrukser før aktiviteten i ballbingen går i gang. (Foto: Bjørn Sodeland)

Samarbeid med frivilligheten

– SAK er et tilbud for alle, er helt gratis og fanger også opp de som kanskje ellers hadde sittet hjemme alene på rommet, sier barne- og ungdomsarbeider Mats Nordheim, en av tre ansatte som jobber med aktivitetsklubben. Flere av aktivitetene begynner med et lite fellesmåltid, noe som ifølge Mats er en viktig del av tilbudet.

– Det vi ser er at måltidet fungere som et sosialt lim. Her sitter vi sammen, prater og har det veldig hyggelig. Det sørger også for at ingen går sultne til aktivitetene.

Da tilbudet først kom i gang var det rundt 100 av 300 barn på Stigeråsen som ikke drev med noe på fritiden. Nå ligger tallet på rundt 10 barn. Flere av de som benytter seg av SAK er nå også aktive i lokale lag og foreninger, fra fotball til svømming eller speideren.

– Vi samarbeider tett med frivilligheten og har blitt en brobygger inn i deres arbeid, forteller Kim. Blant annet får alle elever i 1. klasse tilbud om aktivitetsskole i samarbeid med Gulset IF. Her får de prøve seg på hele spekteret av aktiviteter klubben tilbyr. Medlemskapet betales via tilskuddsordningen kontingentkassa fra Skien kommune.

EN AKTIV ROLLE: Hva er skolens mandat og hvilket verdisyn har vi? Her forteller Kim Aas mer om hvordan Stigeråsen har jobbet med inkludering. (Video: Charlotte Barstad)

En sosial samlingsplass

Fra å være et sted der barna kun var samlet i skoletiden, har Stigeråsen blitt en sosial samlingsplass for hele lokalmiljøet. Rommet som barna samles på hver tirsdag og torsdag er nemlig ikke bare forbeholdt dem. Her kan de som ønsker det bestille gratis lokaler når de har behov for det. Skolen har blitt et sted de som bor i området setter pris på. Et sted som både barn og voksne bruker aktivt og et sted der alle er inkludert og føler seg hjemme.

– Vi har sett en veldig stor endring etter at vi startet med SAK. Tidligere var det en del hærverk på skolens område, med ting som ble ødelagt og ruter som ble knust. Nå er det nesten helt forsvunnet, og når vi spør de som er her hvorfor, sier de «dere bryr dere jo», sier Kim.

Fakta
  • Kim Aas er tidligere rektor ved Stigeråsen skole i Skien
  • Han er en av foredragsholderne på Handlingsplanfestivalen 2024
  • Der skal han snakke om temaet "Inkluderende læringsmiljø - og nærmiljø"

Les mer om Stigeråsen skole her

Les mer om Handlingsplanfestivalen her

KORUS sør jobber med å utvikle et helthetlig forebyggende tilbud rettet mot barn og unge. Arbeidet som gjøres på Stigeråsen skole er et av de gode eksemplene vi har latt oss inspirere av og ønsker å trekke fram. Har du tips om et godt forebyggingsprogram som fungerer? Send oss gjerne et tips her

Publisert: 27. okt. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland