Hva betyr psykisk helsetjeneste i kommunene?

Alle kommuner skal ha en psykisk helsetjeneste. Nylig var 17 kommuner på nettverkssamling for å lære mer om hva det egentlig betyr.

Anne Kristin Imenes holder foredrag. Hun er engasjert.
TIDLIG INNSATS: Målet med psykisk helsetjeneste må være å gi flere barn og familier den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt, mener Anne-Kristin Imenes i Korus Sør. Det nye kurset fra Samarbeid Sør skal bidra til dette. (Foto: Bjørn Sodeland)

– Målet med en psykisk helsetjeneste må blant annet være å understøtte barnevernsreformen og utvikle mer kompetanse i kommunen innen psykisk helse og rus slik at flere barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Dette er et utrolig viktig tema, sier Anne-Kristin Imenes, fra KORUS Sør.

For å ta tak i dette, har kompetansesentrene i Samarbeid Sør: RBUP Sør og Øst, KORUS Sør og RVTS Sør utviklet et pilotprosjekt, og i vinter var over 50 fagpersoner fra 17 kommuner i hele Norge samlet i Oslo for lære mer om psykisk helsetjeneste.

Deltakerne fikk blant annet høre mer om:

 • Forankringsarbeid
 • Kommunalt ansvar og behandling
 • Hvordan jobbe med kompetanse, organisering, struktur og rutiner
 • Hvordan prioritere videre arbeid
 • Hvordan fastsette mål og strategier slik at alle jobber i samme retning

Traff blink

– Et blikk på evalueringene etterpå viser at kurset traff blink og at det er et tydelig behov for mer av dette. Derfor vil vi jobbe med å utvikle dette og tilby flere kurs framover, sier Imenes.

Videre plan er å fortsette med to læringsnettverk i året. Ledere og fagfolkene i nyetablerte psykiske helseteam får tilbud om felles kompetansebygging. Det handler om å bygge organisering, teamkultur, faglig språk og en felles faglig verktøykasse.

På ønskelisten over temaer fra deltakerne i piloten, kom arbeid med mobbing og bekymringsfullt skolefravær på topp, tett etterfulgt av praktisk undervisning om vansker/lidelser/risiko hos barn og unge og behandlende samtaler utfra diagnoseovergripende (transdiagnostisk) tilnærming. Samarbeid og koordinering kom også høyt opp på listen over ønskede temaer.

En gruppe mennesker sitter i et konferanserom og diskuterer.
STOR INTERESSE: Over 50 fagpersoner fra hele 17 kommuner deltok i første del av pilotprosjektet.

Om kurset:

Pilotprosjekt:

Regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse og rusarbeid

«Etablere psykisk helsetjeneste for barn og unge i din kommune? Nettverk, starthjelp og kurspakke»

Deltakere:

Sør-Odal, Hustadvika, Averøy, Rauma, Sunndal, Stjørdal og Værnesregionen (5 kommunesamarbeid), Harstad, Nesodden, Lillesand, Vennesla, Vestvågøy, Gjøvik, Volda, Frøya, Innerøy, Harstad, Krødsherad

Foreleser:

Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver KORUS Sør

Innhold:

 • Føringer
 • Kommunalt behandlingsarbeid barn og unge
 • Tjenesteinnretning
 • Planlegging og oversiktsarbeid
 • Innbygger – og brukerinvolvering
 • Tverrsektorielt samarbeid og organisering
 • Kvalitetsarbeid, struktur, rutiner
 • Erfaringsdeling

Ansvarlige:

Henrik Rødsten Gilde, spesialrådgiver RBUP, Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver KORUS Sør

Ansatte

Kontakt vår representant fra KORUS Sør for mer informasjon:

Publisert: 16. mar. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland