Hva betyr psykisk helsetjeneste i kommunene?

Alle kommuner skal ha en psykisk helsetjeneste. Det er blant forslagene i en ny tverrfaglig veileder som er ute på høring. Nylig var 17 kommuner på nettverkssamling for å lære mer om hva det egentlig betyr.

Anne-Kristin Imenes fra KORUS Sør står på scenene og holder foredrag. Hun er engasjert.
TIDLIG INNSATS: Målet med psykisk helsetjeneste må være å gi flere barn og familier den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt, mener Anne-Kristin Imenes i Korus Sør. Det nye kurset fra Samarbeid Sør skal bidra til dette. (Foto: Bjørn Sodeland)

– Målet med en psykisk helsetjeneste må blant annet være å understøtte barnevernsreformen og utvikle mer kompetanse i kommunen slik at flere barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Dette er et utrolig viktig tema, sier Anne-Kristin Imenes, fra KORUS Sør.

For å ta tak i dette, har kompetansesentrene i Samarbeid Sør: RBUP Sør og Øst, KORUS Sør og RVTS Sør startet et nytt pilotprosjekt, og i januar var over 50 fagpersoner fra hele Norge samlet i Oslo for lære mer om psykisk helsetjeneste.

Deltakerne fikk blant annet høre mer om:

 • Forankringsarbeid

 • Kommunalt ansvar og behandling

 • Hvordan jobbe med kompetanse, organisering, struktur og rutiner

 • Hvordan prioritere videre arbeid

 • Hvordan fastsette mål og strategier slik at alle jobber i samme retning

Traff blink

– Et blikk på evalueringene etterpå viser at kurset traff blink og at det er et tydelig behov for mer av dette. Derfor vil vi jobbe med å utvikle dette og tilby flere kurs framover, sier Imenes.

Videre plan er å fortsette med årlige samlinger for ledere. Samtidig vil fagfolkene i nyetablerte psykiske helseteam få tilbud om felles kompetansebygging. Det handler om å bygge teamkultur, faglig språk og en felles faglig verktøykasse.

På ønskelisten over temaer fra deltakerne i piloten, kom arbeid med mobbing og bekymringsfullt skolefravær på topp, tett etterfulgt av praktisk undervisning om vansker/lidelser/risiko hos barn og unge og behandlende samtaler utfra diagnoseovergripende (transdiagnostisk) tilnærming. Samarbeid og koordinering kom også høyt opp på listen over ønskede temaer.

Om kurset:

Pilotprosjekt:

Regionalt tverrfaglig nettverk innen kommunalt psykisk helse og rusarbeid

«Etablere psykisk helsetjeneste for barn og unge i din kommune? Nettverk, starthjelp og kurspakke»

Deltakere:

Foreleser:

Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver KORUS Sør

Innhold:

 • Føringer

 • Kommunalt behandlingsarbeid barn og unge

 • Tjenesteinnretning

 • Planlegging og oversiktsarbeid

 • Innbygger – og brukerinvolvering

 • Tverrsektorielt samarbeid og organisering

 • Kvalitetsarbeid, struktur, rutiner

 • Erfaringsdeling

Ansatte

Kontakt vår representant fra KORUS Sør for mer informasjon:

Publisert: 16. mar. 2023 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland