Har kartlagt tiltak mot rus og vold i Lillestrøm

Lillestrøm kommune har gjennomført en HKH (Hurtig kartlegging og handling) om ungdomsmiljøet. Utgangspunktet var bekymringer knyttet til rus og vold.

Mari Finstad og Jørn Danielsberg i KORUS øst holder frem HKH-rapporten.
VEILEDERE: Mari Finstad Evenby og Jørn Danielsberg i KORUS øst har bistått Lillestrøm kommune i veiledning i HKH-metoden. (Foto: Kai Nygaard)

– Lillestrøm kommune har mobilisert stort for å ta tak i noen utfordringer i ungdomsmiljøet. Gjennom HKH-arbeidet har de definert mange konkrete tiltak, forteller Jørn Danielsberg, spesialrådgiver i KORUS øst.

Han og kollega Mari Finstad Evenby har bistått kommunen i veiledning i HKH-metoden.

– Bekymringene har særlig vært knyttet til områdene rundt Lillestrøm stasjon og Strømmen storsenter. Kommunen har hentet inngående informasjon om ungdommen som oppholder seg i områdene, og i tillegg har vi benyttet kilder som Ungdata og folkeheseprofilen, forteller Evenby.

Intervjuet ungdommer

Arbeidet startet i mars i år og var ferdig allerede i oktober.

– HKH handler om å forstå utfordringsbildet, kartlegge problemet og finne tiltak i løpet av kort tid, forklarer Evenby.

– Vi tar utgangspunkt i hva som finnes av eksisterende data og identifiserer hva som mangler. Deretter gjøres ytterligere innsamling for å tette kunnskapshullene. I Lillestrøm gjorde kommunen blant annet omfattende intervjuer med elever og nøkkelpersoner, forteller Danielsberg.

Fritid, trygghet og medvirkning

Åtte områder med hull eller mangler er blitt definert. Områdene berører tidlig innsats, levekår, tett oppfølging av ungdom som ruser seg og/eller begår kriminalitet, kunnskap, fritid, trygghet, medvirkning og samarbeid.

– Kartleggingsteamet har laget en tiltaksplan som et svar på utfordringene. Den skal opp til politisk behandling i kommunen nå i desember, forteller Evenby.

– Noen av tiltakene krever finansiering, andre handler om nye måter å jobbe på i kommunen, sier Danielsberg.

Trenger flere møteplasser

Blant anbefalte tiltak i Lillestrøm er:

 • Oppsøkende Ungdoms Team (OUT) utvider målgruppen til å inkludere 10-13-åringer i det oppsøkende arbeidet ute på gata
 • Åpne lokaler som idrettshaller, møteplasser og skoler på Strømmen for aktiviteter utenom/etter skoletid og gjøre det kjent for frivilligheten og andre instanser at lokalene kan brukes
 • Styrke fraværsteamet/Brobyggerne hos Psykisk helse- og familiestøtte- Ungdom (PHFS-U) med flere stillinger
 • Rusundervisning på alle skolene på 5. trinn, 8. trinn og 1. trinn på videregående skole
 • Utvide lavterskel møteplass for ungdom sentralt i Lillestrøm by
 • Lillestrøm stasjon prioriteres som feltområde for Oppsøkende Ungdoms Team (OUT)
 • Barn og unge tas med i opprettelse og evaluering av alle tiltak og tilbud rettet mot dem
 • Opprette et samarbeidsfora for Strømmen og et for Lillestrøm by med formål om å koordinere lavterskeltjenestene rettet mot barn og unge

Nå er det opp til politikerne å bestemme hva som skal gjennomføres og når.

Last ned HKH-en fra Lillestrøm kommune her (pdf)

FAKTA om HKH
 • HKH kartlegger både problemet og innsatsen som gjøres for å løse utfordringene
 • Basert på kartleggingen utvikles forslag til løsninger og tiltak
 • HKH bygger på en metode utviklet av Verdens Helseorganisasjon
 • Kartleggingen foregår over en periode på seks til åtte måneder
 • Det er utviklet en egen manual/metode som støtter kartleggingen

Gjøvik kommune: «Vi har ingen barn å miste»

Gjøvik kommune gjennomførte en HKH i 2023 (januar til juni), med tittelen «Vi har ingen barn å miste».

Den var en bred kartlegging av ungdomsmiljøet i Gjøvik kommune, og viste blant annet forhold om ungdom, rus og vold

Endte i en handlingsplan med tiltak som alle ble vedtatt i kommunestyret.

Eksempler på tiltak: Oppsøkende virksomhet på kveld og helg, kompetansehevende tiltak til både foreldre og elever, flere miljøveiledere i skolen og kompetanseheving om rus og rusmidler for ansatte i skolen.

Veiledere fra KORUS øst var Ellen Kyrdalen og Mari Finstad Evenby.

Last ned HKH-rapporten fra Gjøvik her (pdf)

Publisert: 23. nov. 2023 Av: Kai Nygaard