Flere dør av smertestillende piller, enn av heroin

DEBATT: Over 100 personer i Norge dør av smertestillende medikamenter fått på resept fra en lege. Lederen i KORUS øst håper at legene fremover blir mer oppmerksomme på sin rolle i utfordringen med overdosedødsfall.

Bildet viser Trude Vestli, leder i KORUS øst
FOREBYGGING: Legene, spesialisthelsetjenesten og kommunene må jobbe tett sammen for å forebygge overdoser blant smertepasienter, mener Trude Vestli, leder i KORUS øst.

Norge ligger på europatoppen i overdosedødsfall, i forhold til antall innbyggere. I fjor var antall døde 321.

Mer enn halvparten av de som dør av smertestillende, får midler på resept fra en lege, ifølge en nasjonal studie utført av prosjektet Point - som blir finansiert av Norges Forskningsråd. Det tilsvarer over 100 dødsfall i Norge, hvert eneste år.

Reseptbelagte legemidler i gruppen opioider gjør deg nemlig like avhengig som du blir av heroin. Disse legemidlene medfører i tillegg en livsfarlig risiko for overdose.

Mange trenger hjelp til avrusning

Trenden er tydelig: Overdoser med heroin er synkende, mens dødsfall med smertestillende piller øker. Cirka 80 prosent av overdosedødsfallene skyldtes heroin i år 2000. I 2020 var tallet 20 prosent.

Voksne kvinner med langvarige smerter, og som henter ut opioider på resept, har vært en økende gruppe blant de som dør. Utviklingen er tragisk, og helsevesenet må handle!

Mange blir avhengige, og har et stort behov for hjelp til avrusning. Så mange som 60.000 nordmenn bruker smertestillende opioider hver eneste dag, og har gjort det i over et år.

Oppfordringen går til legene

Vår oppfordring går nå til legene, at de blir mer oppmerksomme når de skriver ut resepter. Realiteten er at bare noen uker med bruk kan utvikle fysisk avhengighet.

Etter en operasjon får man ofte resept på sterke smertestillende medikamenter. Mange trenger dem, men legen har uansett et stort ansvar for å informere om risiko. Og for å redusere overdosefaren, er det nødvendig å bruke så lite vanedannende smertestillende som mulig.

Fremover må fastlegene, spesialisthelsetjenesten og kommunene jobbe tett sammen for å forebygge overdoser blant denne gruppen av smertepasienter.

Styrker arbeidet

KORUS er ansvarlig for et regionalt overdosenettverk, der mange kommuner deltar og utveksler erfaringer om hvordan det forebyggende arbeidet kan styrkes. Det er gledelig å se at flere tar problemene med overdoser på alvor.

31. august blir verdens overdosedag markert i byer og tettsteder i Norge, og dagen blir brukt til å løfte frem denne alvorlige utfordringen.

Forebyggingen må fortsette

Ikke minst er det positivt at Helsedirektoratet allerede er i gang med å jobbe ut en strategi - for hvordan denne delen av overdoseproblematikken skal forebygges. Jeg håper at legene våre vil ta inn over seg sin rolle, og at de blir med på å finne løsninger.

Vi må samtidig fortsette å forebygge overdoser blant rusbrukere. Vi må sikre god oppfølging av de som har overlevd en overdose, for å unngå en ny, og vi må støtte etterlatte og pårørende.

I tillegg trenger vi bedre og raskere tilgang til psykisk helsehjelp.

(Artikkelen har stått på trykk i Aftenposten)

Publisert: 30. aug. 2023 Av: Trude Vestli