Gatenær i 20 år

Gatenærkonferansen er et viktig møtested for alle som driver med oppsøkende sosialt arbeid og andre som er interesserte i arbeid med utsatt ungdom. Denne gangen feirer vi 20-årsjubileum og årets tema er kriminalitet.

Morten Sitter
GLEDER SEG: Morten D. Sitter er ansvarlig for Gatenær-konferansen

Konferansen finner sted i Trondheim 5. - 6. september. Samtidig som vi fyller 20 år, feirer Uteseksjonen i Trondheim 50-års jubileum.

Gatenær er den eneste nasjonale konferansen for dem som jobber oppsøkende med utsatt ungdom, og har i 20 år vært et viktig samlingspunkt for kompetanseheving og erfaringsutveksling.  Morten D. Sitter i KORUS Oslo er en av dem som holder i trådene, og gleder seg til høstens store høydepunkt: 

I år er det ekstra hyggelig å kunne samles i trønderhovedstaden, som i mange år har drevet et solid, oppsøkende arbeid. Temaet for årets konferanse er kriminalitet, og det vil være dyktige foredragsholdere som belyser temaet fra både teoretiske, praktiske og brukerrettede perspektiver. 

I tillegg vil vi sette av god tid til arbeidssesjoner, der vi ønsker at deltakerne kan sette i gang utviklingsprosesser som varer utover konferansedagene, sier Sitter. 

Hvem er konferansen for? 

Konferansen er for fagfolk, frivillige, beslutningstakere og andre som er engasjert i oppsøkende sosialt arbeid med utsatt ungdom. Vi ønsker en bred representasjon, både geografisk og faglig, slik at vi kan få en fruktbar diskusjon om nye tilnærminger, beste praksis og aktuelle spørsmål innen fagfeltet.   

Sett i lys av den store satsingen på det oppsøkende fagfeltet i regi av KORUS, blir det ekstra nyttig å samle oppsøkere fra hele landet denne gangen. Sitter har ansvaret for det regionale arbeidet i Oslo-regionen, og håper at årets Gatenær kan representere et startpunkt for arbeidet med å samle og styrke det oppsøkende fagfeltet. 

Det vil være avgjørende for et samlet fagfelt å ha gode møtepunkter for erfaringsutveksling, fagutvikling og nettverksbygging. Gatenær er et slikt møtepunkt, og vi håper at det prioriteres av kommunene der ute, avslutter Morten. 

Konferansen arrangeres av KORUS Oslo i samarbeid med KORUS midt og de andre kompetansesentrene på rusfeltet, Uteseksjonen i Trondheim og Uteseksjonen i Oslo. 

Hvis du vil sikre seg en plass på konferansen, kan det være lurt å melde seg på i god tid. Program og påmelding: https://korus.no/gatenaer-2024  

Om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid 
  • Oppsøkende sosialt ungdomsarbeid er en metodikk som brukes av blant andre utekontakttjenester.
  • Målet er å komme i kontakt med utsatte og vanskeligstilte grupper som ikke nås av det ordinære hjelpeapparatet.
  • Det oppsøkende arbeidet består av feltarbeid med mål om tidlig problemidentifisering, tidlig innsats, systematisk oppfølging på individ- og gruppenivå og utvikling av gode, forebyggende tiltak på lokalsamfunnsnivå.  

Publisert: 21. mai 2024