Gatenærkonferansen 2024

En mann som ser ut mot veien

Gatenærkonferansen er en nasjonal konferanse for oppsøkende sosialt arbeid med utsatt ungdom i Norge. Konferansen tar sikte på å samle fagfolk, frivillige, beslutningstakere og andre interesserte for å diskutere og lære om nytenkende tilnærminger, beste praksis og aktuelle spørsmål innen oppsøkende sosialt arbeid.

Overordnet tema for årets Gatenærkonferanse er kriminalitet, samt forebyggings og behandlingsreformen dersom den er tilgjengelig i god tid før konferansen. Det vil bli invitert inn dyktige foredragsholdere som vil belyse aktuelle temaer med utgangspunkt i teoretisk kunnskap, praksiskunnskap og brukerkunnskap. Vi setter i år av mer tid til arbeidssesjoner der vi har som mål å starte utviklingsprosjekter deltakerne kan ta med seg hjem.

KORUS Oslo, i samarbeid med KORUS midt og de andre kompetansesentrene på rusfeltet, Uteseksjonen i Trondheim og Uteseksjonen i Oslo, med støtte fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer Gatenærkonferansen 2024. Den holder sted i Trondheim i forbindelse med Uteseksjonen i Trondheim sitt 50 års jubileum.

Praktisk info

Når: 05-06.09.2024
Hvor: E.C.Dahls, Strandveien 71, 7067 Trondheim
Pris: Gratis
Påmelding: Meld deg på her
Påmelding parallellsesjoner og workshops: lenke kommer
Hoteller med rabattert pris: følg denne lenken og bruk koden: BSTO040924 

Her vil du finne programmet for konferansen når den er klar. Hovedlinjene i programmet er klart til 01.03.2024.

Torsdag 05.09.2024

08.30. Registrering og kaffe

09.30. Åpning av konferansen

10.15. Uteseksjonen i Trondheim 50 år

11.15. Pause

11.40. Individualisering av strukturelle problemer - Anna-Sabina Soggiu & Azra Halilovic

12.30. Lunsj

Parallellsesjoner 13.30-15.00

13.30-15.00. TBA

13.30-15.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Felt & oppfølgingsarbeid

13.30-15.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Jenter, vold og kriminalitet. - Chris Branem & Ida Undall

13.30-15.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Samtaler om rus i en ‘brytningstid’ - Matz Seifried

13.30-15.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Kulturvandring med Trond Wiger

Parallellsesjoner 15.30-17.00

15.30-17.00. TBA

15.30-17.00. Kartleggingsverktøy for oppsøkende tjenester - Katrin Øien

15.30-17.00. Oppsøkende på digitale plattformer. hvilken rolle har vi - Morten Dybvik Sitter & Aina Michalsen

15.30-17.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Ungdom i fengsel & rekruttering til kriminelle miljøer - Sondre Bøe Kleiven & Marshalee Orinthea Jones

15.30-17.00. Uteseksjonen i Trondheim inviterer, Kulturvandring med Trond Wiger

Jubileumsmiddag 19.30.

Fredag 06.09.2024

09.00. Ungdomskriminalitet: Tre enkle løsninger og en litt vanskeligere - Sveinung Sandberg

10.00. Ungdom utnyttet til kriminalitet - Line Ruud Vollebæk

10.45. Pause

Parallellsesjoner 11.00-12.15

11.00-12.15. Ungdom utnyttet til kriminalitet - Line Ruud Vollebæk

11.00-12.15. Mestringskapital, Uteseksjonen i Trondheim

11.00-12.15. Ungdomskriminalitet: Tre enkle løsninger og en litt vanskeligere - Sveinung Sandberg

11.00-12.15. Fra mistillit til funksjonelle relasjoner, praksisnær tilnærming - Cathrine Sundal Jacobsen & Jonas Chabchoub

12.15. Lunsj

13.15. Utekontaktens rolle som sikkerhetsnett for unge i kommunalt rusforebyggende arbeid - Olin Blaalid Oldeide

14.00 Pause

14.15. Ta på egen maske først – selvivaretakelse som oppsøker - Charlotte Fiskum

15.00. Avslutning av konferansen

Publisert: 3. jan. 2024