Program LAVterskelkonferansen 2024

KORUS øst inviterer i samarbeid med KORUS Oslo og Helsedirektoratet til LAVterskelkonferansen 2024. Den foregår i Oslo Kongressenter 3.-4. desember.

To på scenen under Lavterskelkonferansen i 2023
PÅ SCENEKANTEN: Et minne fra fjorårets LAVterskelkonferanse (Foto: Kai Nygaard - KORUS øst)

Tirsdag 3. desember

09.00 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen

10.05 Åpning av konferansen: Jan Christian Vestre, Helse- og omsorgsminister

10.15 Overdosestrategien 10 år: Espen Freng, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

10.35 Overdosestrategien 10 år sett fra brukerperspektivet: Arild Knutsen, Foreningen for human ruspolitikk

10.50 Filosofiske perspektiver på utenforskap og ensomhet i en hverdag ofte preget av avhengighet og smerte, både fysisk og psykisk: Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

11.20 Pause

11.40 Perspektiver på risiko for overdose blant personer som bruker rusmidler med sprøyte: Kristin Hanoa, kriminolog, ph.d., Velferdsetaten og Folkehelseinstituttet

12.00 Brukerutstyr som skadereduksjon: Tonje Jevari, daglig leder, Foreningen for human ruspolitikk

12.20 Utdeling av brukerutstyr i Trysil kommune: Lisbeth Holdbak Tollefsen og Jan Kåre Strømfors, ruskonsulenter, Trysil kommune.

12.30 Lunsj

13.30 Underholdning

13.45 Kvinners helse og hverdagsliv som brukere av rusmidler: Maud Cecilie Roos, avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

14.05 Voldsutsatte menn i rusmiljøet: Maria Therese Haug, Assisterende institusjonssjef Thereses Hus, Oslo kommune

14.20 Hjørne-13. Et krisesentertilbud for mennesker i aktiv rus: Camilla Juvik, avdelingsleder, og Karoline Holmgren, Krisesenteret i Rana, Rana kommune

14.40 Mann, minoritet og rop-lidelse: Prabhjot Kour, postdoktor, Universitetet i Bergen

15.00 Pause

15.20 Betydningen av tilhørighet og aktivitet: Dagny Adriaenssen Johannessen, ph.d., førsteamanuensis Oslo Met

15.40 Restart Trondheim: Svein Sørensen, psykiatrisk sykepleier, og Marthe Siira, erfaringskonsulent, Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune

15.55 Livet på Huset Bergen: Marianne Cook Pierron, daglig leder, Huset Bergen

16.10 Paddelpionerene: Truls Klovland og Sigurd Horntvedt, Bo-oppfølgingstjenesten, bydel Frogner, Oslo kommune

16.25 Midtpunktet brukerstyrt senter: Christin Ødegården, prosjektleder, Grue kommune

16.45 Oppsummering og avslutning

Onsdag 04.desember

09.00 Underholdning

09.15 E-læring Somatisk helse og rus: Silje Finstad, spesialkonsulent, KORUS Oslo

09.30 Ernæring: betydningen av sunn mat: Kathleen Henriksen, lege, Dahlsbergstien hus

09.50 Ernæringsprosjektet i Kristiansand: Camilla Rasch, virksomhetsleder, Blå Kors gatenært Kristiansand

10.05 Pause

10.25 Smertelindring og palliasjon for folk med ruslidelser: Linn Råmunddal, avdelingsleder, Gatehospitalet

10.55 Fellesskapsfølelse og mattering for eldre med rusproblematikk: Nina Kavita Heggen Bahl, forsker, St. Olavs hospital

11.15 E-læring eldre og rus: Nina Langmyr, spesialkonsulent, KORUS Oslo

11.30 Hvordan jobbe godt med eldre pasienter i aktiv rus

11.50 Pause

12.10 Eldre og rus i Jevnaker kommune: Tonje Elisabeth Gangesskar, spesialsykepleier, Jevnaker kommune

12.25 Pårørendes opplevelser i møtet med Kriminalomsorgen: Magnus Lie Larsen, sykepleier, Oslo fengsel

12.40 Pårørende på nett: Vigdis Løbach, Nasjonal pårørendekontakt, A-Larm

12.55 Avslutningsord og evaluering

13.00 Lunsj

Påmelding til LAVterskelkonferansen 2024

Les mer om konferansen

Publisert: 11. jun. 2024