Utendørsterapi - FULLT

KORUS øst

Større grad av livsmestring, økt selvfølelse og bedre mellommenneskelig kompetanse. Det er blant tilbakemeldingene fra pasienter som har deltatt i utendørsterapi.

Adresse:
DNT Osbakken, Skumsjøvegen, Hunndalen, Gjøvik
Dato:
ons. 27 sep. - tor. 28 sep. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk

Oppdatering: Kurset er fulltegnet

I september starter vi en kursrekke i utendørsterapi, også kjent som friluftsterapi, for kommuner i Innlandet og Viken.

Dersom du ønsker å delta, kan du sende en forespørsel til Ellen Kyrdalen eller Vibeke Fure Wulfsberg i KORUS øst.

Kursopplegget vil gå over seks dager, og er fordelt på tre samlinger, alle ved DNT Osbakken, i Hunndalen like utenfor Gjøvik. Datoer:

  • 27.-28. september 2023
  • 13.-14. mars 2024
  • 5.-6. juni 2024

Kurset vil gi teoretisk, forskningsbasert og praktisk kunnskap om utendørsterapi, og om brukerinvolvering og gruppeprosesser. I tillegg vil vi gi råd og veiledning til etablering eller videreføring av tiltak i egen organisasjon. 

Skape et tilbud der du jobber

Målet er å gi deg nok kunnskap til at du kan starte eller videreutvikle et tilbud i utendørsterapi, i din organisasjon.

Målgruppen er:

  • Ledere og ansatte i rus og psykisk helsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og frivillige/ideelle organisasjoner
  • Ansatte fra tjenester som ønsker å etablere eller videreføre et tiltak i egen tjeneste

Tjenesten må være geografisk plassert innenfor vår region, som er Innlandet eller østre del av Viken (gamle Akershus og Østfold). Vi ønsker at to ansatte fra hver tjeneste deltar.

Solide støttespillere

Forkunnskap er ikke et krav, men for utdeling av kursbevis må deltakeren ha vært med på alle samlingene, og selv ha etablert et tilbud i utendørsterapi.

Oppfølging vil foregå via nettverkssamlinger. Målet er to samlinger per år for å opprettholde og videreutvikle kunnskapen, i felleskap med tidligere deltakere og andre spesielt inviterte.

Med oss på laget har vi flere solide bidragsytere. Kurset arrangeres i samarbeid mellom KORUS øst, stiftelsen Medvandrerne, Kulturnettverket Innlandet Oppland og Den Norske Turistforening Gjøvik og Omegn.

Kursrekken er kostnadsfri.

Les gjerne mer her.

Program

Samlingen 27.-28. september 2023

Dag 1

10.00–10.45 Velkommen og presentasjon av deltakerne v/KORUS øst

11.00–11.45 Introduksjon til utendørsterapi v/Sørlandet Sykehus

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Vi vandrer sammen med natur og friluftsliv som metode v/Medvandrerne

13.30-16.30 Utendørsterapi i praksis v/Sørlandet Sykehus

16.30-18.00 Egentid

18.00-19.00 Middag

19.00–21.00 Bålsamtale som metode v /Medvandrerne

Dag 2

07.45–08.30 Frokost

08.30–09.15 Presentasjon fra en tjeneste v/Aurskog-Høland

09.30-10.15 Frivillighetens rolle og friluftslovgivning v/DNT

10.30–11.30 Forskning på feltet v/Sørlandet Sykehus

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30–14.15 Innføring i implementeringsarbeid. Gruppearbeid – etablering av tilbud i egen tjeneste, mål for progresjon til neste samling v /KORUS øst

14.30–15.00 Avslutning og veien videre v/KORUS øst

Kontaktperson for arrangementet:
Vibeke Fure Wulfsberg
Vibeke.Fure.Wulfsberg@sykehuset-innlandet.no
918 78 172
Ellen Kyrdalen
ellen.kyrdalen@sykehuset-innlandet.no
922 42 332