Tidlig Inn Veiledersamling - Digitalt

KORUS Nord

Dato:
tor. 21 sep. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
14.09.2023

For veiledere i opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Det vil bli fagpåfyll og erfaringsdeling.

Invitasjon til aktuelle deltakere blir sendt på e-post med link for påmelding.

Forelesere:

Mikael Monrad Aagaard
- Seniorrådgiver/psykolog

Anne Kristine Berthelsen
- Seniorrådgiver/jordmor

 Lene Kvandal
- Seniorrådgiver/sykepleier