Tidlig Inn - Koordinatorsamling - Digitalt

KORUS nord

Dato:
tir. 10 okt. 2023.
Tidspunkt:
09:00 - 12:00
Fysisk / digital deltagelse:
Digitalt
Påmeldingsfrist
04.10.2023

For koordinatorer i opplæringsprogrammet Tidlig Inn. Det vil bli fagpåfyll og erfaringsdeling.

Invitasjon til aktuelle deltakere blir sendt på e-post med link for påmelding.

Foredragsholdere