Motiverende samtale (MI) i gruppe

KORUS sør

Sted:
Anker Hotel
Adresse:
Storgata 55 Oslo 0182
Dato:
tir. 14 nov. - tor. 16 nov. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 14:30
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk
Prisoversikt
Gratis: 0 kr

Kurset er fullt, men send en mail til hanne.kvammen@korus-sor.no for å sette deg på venteliste.


Motiverende samtale (MI) i gruppe 14. - 16. november

Dette 3-dagers kurset er for deg som har minimum grunnkurs i MI fra før, og som har et ønske og/eller et mål om å starte opp et gruppetilbud med MI som metode. Det er et praktisk kurs, der vi skal lære og øve på hvordan man kan bruke MI i gruppesammenheng. Det forventes at deltakerne bidrar inn i opplæringen med egne refleksjoner, erfaringer og endringsprosjekter. Dette kurset er et pilotprosjekt i samarbeid mellom KORUS Sør, Øst og Oslo.

Mål
Kompetanse til å drive og anvende metoden Motiverende samtale (MI) i grupper. 

Målgruppe
Fagfolk i kommune- og spesialisthelsetjenesten som arbeider med personer som har utfordringer knyttet til helse og sosiale forhold. Dette kurset er for deg som skal starte opp med grupper eller som allerede er i gang med grupper. NB! Arbeidsplassen må holde til i distriktene til KORUS Sør, KORUS Øst og KORUS Oslo.

Innhold
Hovedvekt legges på prosessorientert gruppemetodikk som samtidig har fokus på individuelle motivasjonsprosesser.

Deltakerne vil være aktive i roller som gruppeledere, observatører og gruppedeltakere.

Fokus vi være:

·       Sentrale gruppeterapeutiske prinsipper

·       Rammebetingelser rundt arbeidet med gruppe

·       Viktig momenter i planlegging av motivasjonsgrupper

·       Kort oversikt over hovedprinsippene i MI

·       Tilpasning av MI til gruppe

.       Gjennomføre gruppemøter i ulike roller med tilbakemelding

Tidspunkt

Tirsdag 14.nov, kl. 10:00 – 15:30
Onsdag 15.nov, kl. 09:00 – 15:30
Torsdag 16. nov, kl. 09:00 – 14:30

Ansvarlige for kurset
KORUS Sør: Reidar Pettersen Vibeto, reidar.vibeto@korus-sor.no 

KORUS Øst: Lise Håkestad, lise.hellum-hakestad@sykehuset-innlandet.no

KORUS Oslo: Aina Michalsen, aina.michalsen@vel.oslo.kommune.no 

Foredragsholdere
Kontaktperson for arrangementet:
Hanne Kvammen
hanne.kvammen@korus-sor.no