Aina Michalsen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg jobber med satsningene Motiverende samtale (MI), Barnehjernevernet og SAT (kartleggingsverktøy) ved KORUS, der jeg holder kurs og driver opplæring og veiledningsgrupper.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet barnevernspedagog med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Jeg har mange års erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid, rusforebyggende arbeid og med ulike grupper for ungdom, foresatte og studenter. Jeg har lang erfaring med bruk av MI i praksis.