Aina Michalsen

KORUS Oslo

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg leder den nasjonale satsingen på det oppsøkende arbeidet, og jobber med Motiverende samtale (MI) og SAT (kartleggingsverktøy) ved KORUS, der jeg holder kurs, driver opplæring og veiledningsgrupper.

  • Arbeidsområder
  • • Forebygging
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet barnevernspedagog med master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Jeg har mange års erfaring fra oppsøkende sosialt arbeid, rusforebyggende arbeid og med ulike grupper for ungdom, foresatte og studenter. Jeg har lang erfaring med bruk av MI i praksis.