Reidar Pettersen Vibeto

KORUS sør

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Kontakt meg hvis du ønsker undervisning kurs, råd eller veiledning om Motiverende samtale (MI), FACT team (flexible assertive community treatment), rus og vold, rus og psykisk lidelse (ROP), Recovery, boligsosialt arbeid og pårørendearbeid.

  • Arbeidsområder
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Pårørende
  • • Rus (oppfølging og behandling)

Bakgrunn

Jeg er utdannet klinisk sosionom, og har mastergrad i klinisk helsearbeid med studiespesialisering i psykisk helsearbeid. I tillegg har jeg mange års erfaring fra distriktspsykiatrisk senter i behandling og rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og ROP-lidelser, både individuell behandling og gruppebehandling.