Viser vei til «Et bedre liv»

Å gå fra rusbehandling på institusjon til en normal hverdag kan være vanskelig og krever gode forberedelser. Fagdagen «Et bedre liv» kan gi hjelp på veien, viser en ny forskningsrapport.

Professor Bengt Karlsson og seniorrådgiver Rose-Marie Bank sitter foran hver sin datamaskin.
STORT POTENSIALE: Pasient og behandlere er svært positive til fagdagen "Et bedre liv". Det viser en forskningsrapport gjennomført av Bengt Karlsson og Rose-Marie Bank fra Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: Tommy Sjåfjell)

Dagen er kommet, bagasjen er pakket og døren til stedet som har bidratt med hjelp med å bli rusfri blir lukket. For mange blir møtet med hverdagen og tiden etter utskrivelse ekstra tøff. Ensomhet, dårlig økonomi, mangel på meningsfylte aktiviteter og mangel på egen bolig kan være utløsende faktorer for tilbakefall og i verste fall overdose.

"Det er nyttig å vite at det går an å komme ut av det. Reise seg igjen."

Dybdeintervju "Et bedre liv"

Ifølge en ny forskningsrapport, der 50 pasienter og behandlere har blitt intervjuet om sin opplevelse av fagdagen «Et bedre liv», som driftes av KORUS sør, A-larm og Barn av rusmisbrukere (BAR), er tilbudet til stor hjelp i overgangen til et liv utenfor behandlingsinstitusjonene.

Les hele forskningsrapporten «Hva er pasienters og ansattes erfaringer med fagdag i regi av «Et bedre liv», og hvordan kan disse fagdagene utvikles?» her

"Et bedre liv" fungerer ifølge rapporten som en øvelsesarene der deltakerne får viktige praktiske, emosjonelle og relasjonelle erfaringer. Dette er en viktig ressurs når deltakere skal bo og leve utenfor institusjon og er i stor grad til hjelp for pasientens motivasjon til ikke lenger å bruke rusmidler. De ansatte sier at de har god nytte av dagen, med vekt på gjenkjennelse, håp, bedring og gode eksempler, og mener det er verdifullt å høre både suksesshistorier og historier om tilbakefall og utfordringer andre har møtt.

Stor verdi

– Jeg er veldig glad for disse funnene og synes det de som er intervjuet beskriver sier mye om at det vi holder på med i dag har stor verdi. I tillegg sier det noe om det terapeutisk potensialet. Veldig mange gir tilbakemelding om at de ønsker seg mer tid og at et tilbud som dette gjerne kunne gått over flere dager, sier prosjektleder Tommy Sjåfjell fra KORUS sør, som startet "Et bedre liv" i 2015.

Bengt Karlsson, professor ved Senter for psykisk helse og rus på Universitetet i Sørøst-Norge, er sammen med seniorrådgiver Rose-Marie Bank, ansvarlig for forskningsrapporten. Han er enig i Sjåfjells konklusjon. Det er tydelig at fagdagen er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

– Det som kanskje ikke alle som benytter seg av dette ser er at dette er en gavepakke som bør kunne videreføres. For eksempel ved å ta tematikken videre i grupper og samtaler neste dag og tematisere hva som skal til for å gi denne gruppen et bedre liv, sier Karlsson.

"Jeg la veldig merke til dette med håp. Hvor utrolig viktig det er."

Dybdeintervju "Et bedre liv"

Sterke møter

Etter 19 dybdeintervjuer i grupper, har han snakket med 26 pasienter og 24 ansatte ved fem ulike institusjoner. Det har både gitt et godt overblikk over hvordan de ulike gruppene opplever fagdagen, men også gitt ham flere sterke opplevelser.

– Vi vet mye om det forskningsmessige knyttet til rus og psykisk helse. Vi vet at slik det fungerer i dag er ikke overgang fra tiden på institusjon til veien ut i samfunnet igjen så god. Det blir veldig sårbart og lett å falle tilbake i gamle mønstre. Intervjuene vi har gjort har vært veldig bevegende i betydningen at pasientene forteller om sterke ønsker om å komme ut at det eller å kontrollere problemet. Mange prøver igjen og igjen og har flere utfordringer knyttet til familie, venner og barn. Til tross for sterke følelsesmessige forhold er de innstilt på å dele erfaringer om hva de har fått ut av denne dagen, sier Karlsson.

Fakta om "Et bedre liv"
  • Fagdagen "Et bedre liv" startet som et samarbeidsprosjekt mellom tre bruker- og pårørendeorganisasjoner: A-larm, Barn av rusmisbrukere (BAR) og Ivareta i 2015
  • Siden 2020, har tilbudet blitt driftet av KORUS sør, A-larm og BAR
  • På fagdagen deltar både pasienter og ansatte ved en institusjon
  • Siden oppstarten har det vært holdt rundt 140 fagdager for 4500 pasienter
  • Over 100 innledere har bidratt med sine egenerfaringer
  • Temaer som løftes inkluderer brukermedvirkning, avhengighet, pårørende og barn, følelser, selvmord, overdose, tilbakefall, skam og brukerrettigheter
  • Studien er finansiert av KORUS sør og Universitetet i Sørøst-Norge
  • Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom KORUS sør og Senter for psykisk helse og rus (SFPR), Institutt for helse, sosial- og velferdsfag, Fakultetet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge

Last ned hele rapporten her (PDF)

Kontakt

Publisert: 2. feb. 2024 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland