Åsa Sjøgren

KORUS Stavanger

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Ta kontakt hvis du trenger råd, veiledning eller hjelp knyttet til rusforebyggende arbeid i skolen («Kjentmann»), arbeidsliv og rus, Motiverende samtale (MI) og empatisk kommunikasjon.

  • Arbeidsområder
  • • Arbeidsliv og rus
  • • Motiverende samtale (MI)
  • • Ungdom

Bakgrunn

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie og pedagogikk, rusforebyggende arbeid og motiverende samtalemetodikk (MI).