Storrøykere av cannabis er dårlige sjåfører

En fersk amerikansk studie viser at de som røyker mye cannabis er dårligere til å kjøre bil enn andre. Debutalder for cannabis var den faktoren som mest påvirket kjøreevnene.

illustrasjonsbilde av mann som kjører bil, sett bakfra og ut frontruten der storbymiljø åpenbarer seg.
Sammenlignet med kontrollgruppen kom cannabisrøykerne inn i flere ulykker, de kjørte mer på rødt lys, krasjet mer inn i fotgjengere og kom oftere over i motsatt kjøreretning. Foto: UNSPLASH

I studien ved McLean Hospital ved Harvard fikk storforbrukere av marihuana testet kjøreferdighetene sine i en bilsimulator. Storforbruk ble definert til å være inntak av stoffet minst fire ganger i uken, og minst 1500 ganger i livet.

Da forsøkspersonene ble testet, hadde de ikke inntatt cannabis de siste 12 timene. Urinprøver ble gjennomført og det ble ikke funnet rester av THC, som er den viktigste psykoaktive komponenten i cannabis.

- Tidlig eksponering for cannabis viste seg å være det som ga størst problemer med å utføre komplekse, kognitive oppgaver som bilkjøring, sier forskeren.

En av Grubers medforfattere, Mary Kathryn Dahlgren, understreker at undersøkelsen ikke viser at cannabisbrukere generelt er ubrukelige sjåfører.

- Men vi må være spesielt oppmerksomme på de yngste brukerne, fordi tidlig bruk kan gi negative effekter på sikt, sier hun til CNN.

Ifølge undersøkelsen National Survey on Drug Use and Health har omtrent 124 millioner amerikanere over 12 år prøvd cannabis minst en gang. 28 millioner hadde brukt stoffet siste måned.

Publisert: 11. aug. 2020