Glemmer barna i cannabisdebatten

Foreldres bruk av cannabis kan få alvorlige konsekvenser for barna, mener psykolog Helle Lindgaard.

Psykolog Helle Lindgaard står ved et vindu. Hun kikker tankefull ut av det.
BARNAS BESTE: Psykolog Helle Lindgaard er opptatt av barnas beste og har siden midten av 90-tallet vært engasjert i arbeid med barn og familier som lever med utfordringer knyttet til rus og avhengighet.

– Vi vet at foreldres bruk av cannabis påvirker barnet og skaper utrygghet og uro knyttet til deres adferd. Barnet ser at den voksnes personlighet endrer seg og at de mister kontakten. De merker at noe er annerledes og det kan være ekstremt skremmende, sier Lindgaard. Hun mener dagens debatt rundt cannabisbruk, legalisering og medisinsk bruk er for lite nyansert, og frykter at effekten foreldres bruk av cannabis kan ha på barna og familien som helhet blir glemt.

Siden midten av 90-tallet har hun vært engasjert i arbeid med barn og familier som lever med utfordringer knyttet til rus- og annen avhengighet. I dag driver hun egen psykologvirksomhet i Danmark og er aktiv innen forskning, formidling og rådgivning på feltet.

– Det er nok mange tilfeldigheter som har ført meg dit jeg er i dag, men jeg har helt siden starten hatt et ønske om å jobbe med utsatte barn. Så ville skjebnen det slik at min første jobb ble på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet i et prosjekt om barn og barns holdninger til alkoholbruk. Siden har jeg også vært innom arbeid med kreftpasienter, men vendte tilbake til å arbeide med barn og barnefamilier. For meg handler det om et kall og en pasjon for barn som har det vanskelig og som blir oversett, sier Lindgaard.

Mangler språk

Ifølge Lindgaard er det mange likhetstrekk mellom effekten av misbruk av alkohol og cannabis på en familie, men på et område skiller cannabismisbruk seg ut. Fordi bruken ofte foregår i det skjulte og det er mindre sosialt akseptert å bruke cannabis i rekreasjonssammenheng, er det et tema som er vanskeligere å snakke om.

– En av utfordringene for barn knyttet til foreldres cannabisbruk er at de ofte mangler et språk for å snakke om det. De merker at det er noe som endrer seg, men vet kanskje ikke hva det er og får kanskje beskjed om at det ikke er et problem. Mens alkoholbruk er mer kulturelt akseptert og brukes i sosiale sammenhenger og som lovlig hygge, er det mer hemmelighet rundt bruk av cannabis, derfor snakker vi om det på en annen måte, sier Lindgaard.

Alltid på vakt

Endringer i personlighet som mange opplever når de ruser seg, preger også barnas rolle og fører i mange tilfeller til at de hele tiden er i alarmposisjon.

– Barn som lever i familier der foreldrene ruser seg opplever ofte veldig forskjellige regler for hvordan de skal oppføre seg i kontakten med den voksne og må i mange tilfeller ta på seg voksenrollen når foreldrene er ruset. De får i noen situasjoner være barn og kan oppføre seg som et barn, men må plutselig også være voksne. Det betyr at de hele tiden er ekstrem høyt giret og alltid må være på vakt og fokusert på hva som kreves for å balansere relasjonen til foreldrene, sier Lindgaard.

I siste instans overtar rusen hele familiens funksjon, og alt handler om å balansere rusen i familien.

– Cannabis kupper hjernen og ødelegger kontakt og relasjoner. Rusen overtar familiens funksjon og skaper dysfunksjon. Alt blir sentrert rundt rusen og familien går inn i et overlevelsesgir og en unntakttilstand der rusen og den som ruser seg styrer alt annet, sier Lindgaard.

Vær varsom med legalisering

Hun mener debatten rundt legalisering og medisinsk bruk av cannabis i for stor grad har løftet mulige positive følger av terapeutisk bruk, men glemmer flere utfordringer som kan oppstå knyttet til dette.

– For barnet har det ikke så mye å si om stoffet er kjøpt illegalt eller ikke. Vi vet at når det er legalt også kan oppstå misbruk. En annen fare når det er legalisert er at det kan oppfattes som ufarlig. Ny forskning har vist at den gruppen som vokser hurtigst når det gjelder cannabisbruk i USA er gravide, fordi de opplever at å røyke cannabis hjelper mot kvalme, sier Lindgaard.

Forskning viser også at legalisering kan føre til at foreldres bruk av cannabis i mindre grad vil bli et tema i samtaler med sosialrådgivere og andre som er involvert i arbeid med barn med utfordringer.

– Det jeg frykter mest av alt er en utvanning og et minsket søkelys på cannabisbruk og hva som er barnets beste, sier Lindgaard.

Ny kampanje fra Helsedirektoratet
  • Helsedirektoratet lanserte denne uken en kampanje i sosial medier med cannabis som tema
  • Kampanjen leder inn til siden weedensenteret.no
  • Siden gir på en oversiktlig måte informasjon om cannabis og hvordan bruk påvirker hjernen
  • Besøk siden her

Dette intervjuet ble første gang publisert i forbindelse med konferansen Barnet og Rusen i 2022, der Helle Lindgaard var en av foredragsholderne.

Publisert: 16. aug. 2022 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland