Ruspodden

Ruspodden er en temabasert podkast hvor relevante fagpersoner, brukere, samfunnsaktører og praktikere inviteres til samtaler om hvordan vi forstår rus og om hva som beveger seg på rusfeltet. Målgruppe for podkasten er brukere, ansatte og alle med en interesse for rus.

Logo for Ruspodden: Et vinglass og en pille som sammen utgjør en mikrofon under teksten "ruspodden".
Ruspodden tar for seg ulike tema innen rus.

I denne podkasten snakker vi med relevante fagpersoner, brukere, samfunnsaktører, praktikere, etc. under overskriften «Hvordan forstår vi rus?». Relevante tema er tiltak, tilbud, politikk, utfordringer på rusfeltet, rusens funksjon, skeiv rus, sosial ulikhet, overdoseproblematikk, storbytematikk og mer.

Her finner du Ruspodden

Publisert: 1. mar. 2023