Samarbeid for å heve levealder

Fire kommuner i Møre og Romsdal har gått sammen for å utvikle tiltak som kan bidra til å heve levealderen til personer med rus- og psykiske helseutfordringer.

Illustrasjon av eldre person med stokk inne i et hus.
Publisert: 4. des. 2023