Rapporten er klar for Bruker--erfaringsundersøkelsen

Nå vil enda flere kommuner inviteres til å delta.

To utstrakte hender som holder hverandre.
MANGLENDE PÅRØRENDEINVOLVERING: Mange brukere opplever at pårørende i liten grad involveres, står det i rapporten for Brukererfaringsundersøkelsen 2023. (Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez, Unsplash)

Rapporten for Brukererfaringsundersøkelsen 2023 er nå tilgjengelig, og kan lastes ned her. Du kan lese Helsedirektoratets omtale av rapporten her.

Brukererfaringsundersøkelsen har blitt gjennomført hvert andre år siden 2017, med mål om å sikre reell brukermedvirkning i utformingen av tjenestene. I undersøkelsen blir brukerne spurt om en rekke tema tilknyttet sin opplevelse med hjelpen de får fra kommunen eller bydelen de bor i.

Rapporten for 2023 viser at de fleste brukere er tilfredse med tjenestene de får. Mange brukere opplever imidlertid at deres pårørende ikke involveres, og at de ikke får nok hjelp med praktiske behov som å komme seg i jobb, mestre økonomi eller finne seg et sted å bo.

Undersøkelsen viser også at det er gjennomgående forskjeller i tilfredshet mellom ulike brukergrupper. For eksempel er personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ofte mindre fornøyde enn andre brukere. Rapporten viser også at de eldste brukerne, samt brukere i arbeid, ofte svarer mer positivt.

KORUS midt-rådgiver Stein Arve Strand forteller at undersøkelsen vil gjennomføres hyppigere fremover.

– Fra 2025 vil undersøkelsen gjennomføres hvert år, og vi vil tilby deltakelse til flere kommuner slik at halvparten av kommunene i Norge får mulighet til å delta. I 2026 vil den andre halvparten få tilbud om å bli med. Dermed vil undersøkelsen gjennomføres årlig, mens kommunene hovedsakelig får tilbud om deltagelse hvert andre år.

Nytt for 2025 er også at kommunene kan velge om de vil gjennomføre undersøkelsen på våren eller om høsten.

Kontakt

Publisert: 27. jun. 2024 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen