RAPPORT: Pasientforløp gravide og rusmidler

KORUS Bergen har kartlagt kjennskap til og bruk av Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler i Vestland fylke. Kommuner som har gjennomført opplæringsprogrammet Tidlig inn, utmerker seg positivt på flere områder.

Illustrasjon av en kvinne som holder et stort hjerte tett til brystet.
BEHOV FOR KUNNSKAP: En ny undersøkelse fra KORUS Bergen avdekker behovet for økt kunnskap om gravide og rusmidler.

Målet med Nasjonalt pasientforløp gravide og rusmidler er å nå frem til, og tilby oppfølging av gravide som bruker eller har brukt rusmidler eller vanedannende legemidler under svangerskapet.

Høsten 2023, gjennomførte KORUS Bergen en digital undersøkelse rettet mot tjenester som er i kontakt med gravide i Vestland fylke. Til sammen kom det inn 101 svar.

Her er noen av hovedfunnene:

  • 85 prosent mener pasientforløpet er relevant for arbeidet deres.
  • 41 prosent sier de har liten eller ingen kjennskap til pasientforløpet.
  • 25 prosent sier pasientforløpet i stor grad er integrert i kommunens rutiner for oppfølging av gravide.
  • 53 prosent mener det er et stort behov for å styrke kompetansen til tjenestene deres innen temaet gravide og rusmidler.

– Det som er veldig positivt med disse funnene, er at vi får et tydelig signal om at de som jobber i tjenestene virkelig ønsker å møte og hjelpe de gravide med rusmiddelutfordringer. Samtidig er de tydelige på at de har behov for mer kunnskap knyttet til kartleggingsverktøy og hjelp til å bli tryggere i samtaler med gravide om dette temaet, sier Nina Marta Stangeland i KORUS Bergen.

Tryggere med Tidlig inn

En fjerdedel av de spurte oppgir at deres kommune har gjennomført opplæringsprogrammet Tidlig inn. Disse har betydelig bedre kjennskap til pasientforløpet, oppgir at de føler seg tryggere i samtaler med gravide om rusmiddelbruk og bruker i større grad kartleggingsverktøy i sitt arbeid med gravide.

– Dette viser at Tidlig inn er et godt og riktig redskap i arbeidet med å ivareta det ufødte barnets helse og gi det en så god start på livet som mulig. Det gir mye motivasjon til oss som jobber med dette området, sier Stangeland.

Basert på resultatene av denne undersøkelsen, jobber KORUS Bergen nå med et nytt kompetansehevende tilbud rettet mot kommunene. Spesialisthelsetjenestene vil bli invitert til å delta i arbeidet.

Kontakt

Publisert: 8. jul. 2024 Av: Bjørn Runar Foss Sodeland