Nasjonal veileder: psykisk helsearbeid for barn og unge

Helsedirektoratet har publisert en ny nasjonal veileder som skal bidra til å sikre et helhetlig lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske plager.

To unge kvinner sitter på hver sin side av et bord i samtale. (Foto: Istock)
GOD FORANKRING: Representanter fra brukere, kommuner, helseforetak og kompetanse- og forskningsmiljøer har bidratt til å sikre en god faglig forankring av veilederen. (Foto: Istock)

Veilederen tydeliggjør de ulike sektorenes ansvar for barn og unges psykiske helse, legger vekt på betydningen av tversektorielt samarbeid og tar opp spørsmål knyttet til rusmiddelproblematikk og vold, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Formålet med veilederen er å sikre at barn og unge mellom 0-25 år blir ivaretatt på en god måte i alle kommuner.

Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Se hele veilederen her

Les mer på Helsedirektoratets nettsider

Publisert: 24. okt. 2023