Møt oss på Arendalsuka

KORUS er klare for Arendalsuka. Denne gangen står ungdom, rus og overdose på programmet, og du finner oss på Åpen Russcene.

Bilde collage med glimt fra Arendalsuka i 2023. Vi ser flere engasjerte mennesker på talerstolen og en mann som spiller gitar.
EN VIKTIG MØTEPLASS: Arendalsuka er en viktig møteplass for rusfeltet. Her ser du et lite glimt fra vårt arrangement i 2023.

Overdose: Nå er det vanlige folks tur

Tid: Tirsdag 13.8, 10.30 - 12.00

Sted: Tyrili Arena

I fjor døde 363 mennesker av overdose. Det er det høyeste tallet på 23 år. En mamma, en far, en sønn, en datter, en bestemor, en venn. Det er nært, det berører mange og det angår «folk flest».

Da den nasjonale overdosestrategien ble lansert i 2014, handlet det om heroin. Nå, ti år etter, ligger en kommunal overdoseforebyggende pakke ute på høring, og virkelighetsbildet har endret seg dramatisk.

Stadig flere dør av reseptbelagte medikamenter. Nye og ukjente stoffer dukker oftere opp på det illegale markedet, og behovet for effektive varslingsmetoder har blitt større. For å møte behovet jobbes det nå med en nasjonal overdose-app, og flere får opplæring og tilgang til bruk av neseprayen nalokson.

Sammen med Helsediektoratet, løfter vi temaet overdose i to faginnlegg med påfølgende debatt:

Overdose på blå resept

Hvorfor dør stadig flere av reseptbelagte medikamenter, og hva kan vi gjøre for å forhindre en overdosepidemi?

Med livreddende hjelp i baklomma

En ny overdose-app skal bidra til tidlig varsling om farlige stoffer i omløp. Sammen med økt tilgang til nalokson er målet å redde flere liv.

Les mer på Arendalsuka.no

Les mer om Åpen Russcene her

Ungdom og rus: Fra karsk til kokain

Tid: Torsdag 15.8, 10.30 - 12.00

Sted: Tyrili Arena

Det er ikke lenger alkohol og hjemmebrent som foreldre frykter mest når de sender sine håpefulle ut på fest. På forsidene av avisene er det kokain det handler om, og både titler og innhold gir et skremmende bilde av en ungdomskultur i endring.

Men stemmer bildet? Hva kan vi gjøre for å forebygge rusbruk blant ungdom, og hvordan kan vi sikre at vi tar tak i eventuelle problemer før de eskalerer?

Vi ser nærmere på KORUS sin nasjonale satsing på oppsøkende arbeid blant unge, og løfter fram internasjonal og europeisk kunnskap om forebygging vi vet virker.

Les mer på Arendalsuka.no

Les mer om Åpen Russcene her

Publisert: 7. jun. 2024