Melder om økt bruk av ketamin i Bergen og Trondheim

Vårens Føre Var-rapporter for Trondheim og Bergen er nå tilgjengelige. Økt bruk og tilgjengelighet av ketamin er blant hovedfunnene for begge rapportene.

Eksperimentelt portrettfoto av en kvinne i profil, omgitt av blått lys.
Illustrasjonsfoto: Tom Frances Palattao, Unsplash

Føre Var er en halvårlig kartlegging av rusmiddeltrender i Bergen og Trondheim. Rapportene gir oppdatert informasjon om lokale endringer i tilgjengelighet og bruk av rusmidler over tid, så man kan observere ulike mønstre og trender. Kunnskap om nye rusmidler og endrede rusmiddeltrender på et tidlig stadium muliggjør tidligere og mer effektive intervensjoner og tiltak.

Vårens rapporter er nå tilgjengelige. Les om hovedfunnene og last ned de fullstendige rapportene her.

Hovedfunn for Føre Var Trondheim:  

  • Nedgang for alkohol 
  • Økt tilgjengelighet for anabole virkestoffer 
  • Nedgang for heroin 
  • Økning for ketamin 

Hovedfunn for Føre Var Bergen:  

  • Stabil tendens for cannabis
  • En liten økning i bruk og tilgjengelighet på kokain
  • Stabil trend i bruk og tilgjengelighet på benzodiazepiner
  • Økende trend i bruk og tilgjengelighet på ketamin 

Kontakt

Publisert: 13. jun. 2024