Hvordan snakker vi med barn som er pårørende?

7. september inviterer Korus Midt og Blåkors til fagdag med psykolog Frid Hansen. Temaet er «Samtaler med barn som pårørende».

Bilde av jente på huske
PÅRØRENDE: Barn kan ha foreldre, søsken eller andre nære som strever med rus. Fagdagen 7. september vil handle om hvordan vi skal møte disse sårbare barna. (Illustrasjonsfoto: Unsplash)

Mange fagfolk i TSB beskriver at de ønsker mer kompetanse på og trening i å snakke med barn som har foreldre, søsken eller andre nære pårørende som strever med rus. Er vi gode nok på å løfte barna og deres situasjon og behov inn i behandlingen, slik at vi forebygger for neste generasjon? Og hvordan gjør vi det?

Frid Hansen ble utnevnt av Kongen til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden «for sin innsats for barn og familier med rusrelaterte problemer» i 2013. På fagdagen vil hun dele av sin kompetanse og erfaring for å øke deltakernes faglige mot i møte med de sårbare barna.

Portrett av Frid Hansen
FOREDRAGSHOLDER: Frid Hansen er kjent for sitt arbeid med rusrelaterte problemer hos barn og familier. (Foto: Borgestadklinikken)

Fagdagen blir kombinasjon av foredrag og bolker hvor deltakerne bidrar aktivt. Arrangørene ønsker også å drøfte reetablering av et regionalt nettverk for barne- og pårørendeansvarlige.

Alle barneansvarlige i TSB oppfordres til å melde seg på. Arrangementet vil også være relevant for øvrige fagpersoner som involverer barn og familie i rusbehandling. Det er ingen deltageravgift.

Påmeldingskjema finner du her.

Kontakt

Publisert: 18. aug. 2023 Av: Vilde Dyrnes Ulriksen