Bygger ut brettspill-serien

Over 3500 brettspill er distribuert av KORUS siden 2020. Nå er spill nummer tre lansert, om folkehelse og livsmestring for elever i videregående skole.

Folkehelseteamet i KORUS oest
MESTRINGSSPILLET: Folkehelse-teamet i KORUS øst har lansert et nytt brettspill. Fra venstre: Runar Eikenes, Mari Finstad Evenby, Stian Overå og Niri Talberg. (Foto: Kai Nygaard)

Folkehelse, livsmestring, samtale, kunnskap og refleksjon - det er fellesnevnere for de tre brettspillene laget ved KORUS øst. Det nyeste medlemmet i "spill-deg-klok-serien" ble til etter henvendelser fra ansatte i videregående skole.

– Flere har ønsket seg spill med spørsmål tilpasset større ungdom, forteller Niri Talberg, som har stått for utviklingen av spillene sammen med kollegaene Runar Eikenes, Mari Finstad Evenby og Stian Overå i KORUS øst.

At brettspill fortsatt lever godt i vår digitale verden, er Talberg ikke i tvil om.

– Vi ser at brettspill er i stor vekst, og at folk ønsker noe annet enn alt det digitale. Å kunne være helt oppslukt av noe fysisk sammen med andre, uten å ha en skjerm som filter, skaper et stort engasjement, sier han.

1000 spill pr år

Siden 2020 har de tre brettspillene til sammen blitt trykket i opplag på over 4000.

 • Metaspillet skal spre kunnskap om pengespill, dataspill og problematisk spilleadferd.
 • Mestringsspillet retter seg mot elever på ungdomstrinnet, og skal stimulere til kunnskap og refleksjon om folkehelse og livsmestring.
 • Mestringsspillet for videregående skole ble lansert i 2024 og ligner førsteutgaven, men med spørsmålskort tilpasset eldre ungdom.

Kjent på en ny måte

– Vi er utrolig stolte av brettspillene, og er overbevist om at ungdom lærer mye mer av en time med spilling sammen, enn en time med foredrag. Både elever og lærere sier de opplever det som en fin ting å gjøre sammen, og at man kanskje blir kjent på en litt ny måte, sier Talberg.

Talberg har doktorgrad i pedagogikk om poker, og er fagrådgiver innenfor områdene folkehelse, pengespill og gaming i KORUS øst. I tillegg forsker Talberg på behandling av pengespillproblemer.

Mestringsspillet
NYE KORT: De som allerede har Mestringsspillet for ungdomstrinnet, kan bestille kun kortene for å oppgradere til videregående utgave. (Foto: Kai Nygaard)

Kjærlighetssorg

Folkehelse og livsmestring er tverrfaglige tema i læreplanen, og spillene skal bidra med kunnskap innenfor fysisk og psykiske helse. En hensikt er å fremme refleksjoner og samtaler om spørsmål som ikke har noen fasit. Dilemmaer i Mestringsspillet er for eksempel:

 • Er kjærlighetssorg en god nok grunn til å være hjemme fra skolen?
 • Hadde du syntes det var en gode idé om lillesøsteren din på 16 år var med på rulling på en russebuss, fra en annen skole?
 • Er det greit å be til Gud i løpet av arbeidsdagen?

– Deltakerne skal også gjette hva en medspiller har svart, og må slik også ta andres perspektiv. Vi inviterer til spontane diskusjoner om fiktive eksempler - og får dermed mindre formaning og pekefinger, og mer refleksjon og dialog, forteller Talberg.

Risiko, rus og seksualitet

Målgruppen inkluderer foreldre og andre som vil starte samtaler med ungdom om temaer som rus, skjermbruk, risiko, etiske dilemmaer, seksualitet, økonomi og helse.

Ungdata-undersøkelsen (en levekårsundersøkelse som gjennomføres på skoler over hele landet) er en sentral kunnskapskilde for spørsmålene og temaene i brettspillene.

Fakta om Mestringsspillet
 • Mestringsspillet for videregående skole er det nyeste medlemmet i "spill-deg-klok-serien" fra KORUS øst. Fra før av fins utgaven for ungdomstrinnet.
 • Mestringsspillet skal stimulere til kunnskap og refleksjon om folkehelse og livsmestring.
 • Temaene som tas opp inngår i læreplanens tverrfaglige tema om folkehelse og livsmestring. Eksempler er moralske dilemma, fysisk og psykisk helse, rusbruk, skjerm og medier.
 • Målet er en leken tilnærming, økt refleksjon og spontane diskusjoner om livsmestring.

Fakta om Metaspillet
 • Metaspillet formidler kunnskap om pengespill, dataspill og problematisk spilleadferd.
 • Målgruppen er studenter på studiet "Penge- og dataspill: Lidenskap og avhengighet" (samarbeid mellom KORUS øst og Høgskolen i Innlandet), og andre som vil lære mer om penge- og dataspill.
 • Eksempler på tema som tas opp er: problematisk spill, norsk spillpolitikk, hvor utbredt ulike penge- og dataspill er, samt populærkultur.
 • Målet er økt refleksjon og styrking av kunnskap om data- og pengespill, spilleproblemer og hjelpetilbud.

Brettspillene bestiller du på produkt-siden vår, helt gratis. Den som har Mestringsspillet for ungdomstrinnet fra før av, kan enkelt oppgradere til videregående utgave ved å kun bestille kortene.

Vil du dele erfaringer eller tips til hvordan vi kan gjøre spillene bedre? Vi setter stor pris på om du skanner QR-koden på spillebrettet (Mestringsspillet) og svarer på noen spørsmål. Du kan også ta kontakt med Niri Talberg direkte på niri@sykehuset-innlandet.no.

Publisert: 9. apr. 2024 Av: Kai Nygaard