Kurs på bestilling - FIT (Feedbackinformerte tjenester)

FIT er et tilbakemeldingsverktøy som kan bidra til å utvikle og forbedre tilbudet de ulike tjenestene i kommunen gir til sine brukere. KORUS tilbyr introduksjonskurs, undervisning og opplæring i bruk av verktøyet.

Kursinnhold:

KORUS tilbyr grunnleggende innføring i bruk av tilbakemeldingsverktøyet FIT for kommuner og tjenester som vurderer å ta det i bruk. I tillegg holder vi kurs i hvordan verktøyet kan tas i bruk i praksis og hvordan resultatene kan tolkes. Vi ser nærmere på hvorfor systematisk brukermedvirkning er viktig og hvordan den enkelte tjeneste kan få dette til på individnivå. Eksempler på aktuelle tema er:

  • Hva er FIT og hvordan kan din kommune bruke verktøyet?
  • Hvordan kan systematisk brukermedvirkning på individnivå sikres?
  • Nyere behandlingsforskning og effekt på behandlingsutfall
  • Verktøyene Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS)
  • Tolkning av resultatene

Varighet:

Innføringskurset har i utgangspunktet to timers varighet, men rammer og innhold kan tilpasses den enkelte kommune eller tjenestes behov. For de som ønsker å ta verktøyet i bruk, holdes et todagers kurs der deltakeren mottar et kursbevis.

Målgruppe:

Kursene er rettet mot kommuner eller enkelte tjenester som vurderer eller har vedtatt å ta i bruk FIT som et verktøy i arbeidet med brukermedvirkning.

Kontakt ditt regional KORUS for mer informasjon