Vil gi hjelp som faktisk hjelper

– Når vi jobber med mennesker, og vi vet betydningen av relasjonen, er det klart at også vi som fagpersoner må tåle tilbakemeldinger fra de vi skal hjelpe, sier Lise Aanes Andersen i Narvik kommune. Gjennom bruk av verktøyet FIT har hun fått verdifull innsikt som kommer brukerne av tjenestene til gode.

Lise og Stine Narvik kommune
ØKT KVALITET: Implementering av FIT vil kunne bidra til økt kvalitet, gjennom tilpasset hjelp, ifølge Lise Aanes Andersen og Stine Villa Nerbø i Narvik kommune. (Foto: Johanne Punsvik)

Narvik kommune har siden 2015 brukt feedbackinformerte tjenester (FIT), som et redskap for systematisk brukermedvirkning, og for å vurdere nytten av det tilbudet som gis. Aanes Andersen er spesialpedagog/PMTO-terapeut og jobber med foreldreveiledning. Kollega Stine Villa Nerbø er miljøterapeut/prosjektleder, og følger opp barn og ungdom med ulike psykiske helseutfordringer. Felles for begge er at de bruker FIT i sine med møter med barn, unge og familier med utfordringer i hverdagen.

– Når vi jobber med mennesker, og vi vet betydningen av relasjonen, er det klart vi som fagpersoner må tåle tilbakemeldinger fra de vi skal hjelpe. Tilbakemeldinger løfter kvaliteten på hjelpen vi gir til brukerne av tjenesten, sier Aanes Andersen.

De to engasjete fagpersonene snakker gjerne om dette tilbakemeldigsverktøyet, og skal presentere FIT under årets Te ka slags nøtte?-konferanse i Narvik i oktober.

På konferansen ønsker de å sette fokus på feedbackinformerte tjenester som et redskap for systematisk tilbakemeldinger fra brukere. De vil løfte frem utfordringer og suksessfaktorer i implementeringen av FIT, og betydningen av å ha en kultur for tilbakemeldinger ved arbeidsplassen.

Dette er Feedback-informerte tjenester (FIT)
  • FIT-vektøyet består av to skjemaer hvor brukeren graderer på en skala:
  • Outcome rating scale (ORS) –   brukes på starten av samtalen og inneholder fire spørsmål som går på hvordan en har hatt det siden sist, på ulike områder av livet.
  • Session rating scale (SRS) – brukes på slutten av samtalen og er fire spørsmål om brukerens vurdering av relasjon med hjelper og arbeidsmåter i samtalen
  • Tilbakemeldingene tydeliggjør om hjelpen faktisk hjelper, og hvordan brukeren opplever kvaliteten på relasjonen mellom hjelper og bruker. 
  • KORUS Nord tilbyr introduksjonskurs i feedbackinformerte tjenester.

Les mer om feedbackverktøy her: https://napha.no/fit

Vil gi hjelp som hjelper

Begge understreker at implementering av nye arbeidsmåter i tjenesten kan en krevende prosess. Selv om skjemaene er nokså enkle, og bruken av FIT ikke nødvendigvis trenger å ta veldig mye tid, sier både faglitteraturen og de to fagpersonene at det å få FIT som en naturlig del av måten en arbeider på, sjelden er plankekjøring.

– Det er utfordrende å gjøre noe nytt og alltid enklere å fortsette som før. I starten syns jeg det var tungt, forteller Aanes Andersen ærlig. Hun legger til at de samtidig har et genuint ønske om å gi en form for hjelp som faktisk hjelper brukeren i en positiv endringsprosess.

 ”Si det fra hjertet”

-  Jeg hadde hjelpeark med hva jeg skulle si for å introdusere FIT for foreldrene. Etterhvert klarte jeg å løsrive meg fra lappen min og bare si det fra hjertet. Da ble det noe helt annet, forteller Aanes Andersen.

Hun legger til at det å motta tilbakemleding fra brukerene på om de føler seg sett, forstått og hjulpet, kan oppleves både utfordrende og sårbart, selv for erfarene hjelpere.

Begge er opptatt av at brukermedvirknning er en rettighet som alle brukerne av kommunale tjenster har:

– Vi som hjelpere har en moralsk forpliktelse til be om tilbakemeldinger på relasjonen oss i mellom, og på den jobben vi gjør. En viktig nøkkel i implemteringen var at vi bestemte oss for metoden. Og vi holdt fast på den, sier Villa Nerbø og Aanes Andersen fortsetter:

- Vi  har hatt FIT langt frem i pannelappen hele veien. Gjennom ukentlige møter med FIT som fokus, strukturert veiledning og med tydelig forventnigner og opplæring av alle nyansatte. Implementering og vedlikehold krever både arbeid og tid, og er vi er glade for at FIT i  dag er en naturlig del måten møter våre brukere på.

Rikere tilbakemeldinger

Ved bruke FIT opplever de å få mer meningsfulle og utfyllende tilbakemeldinger. Dette er noe annet enn å kun stille generelle spørsmål som for eksempel; «Hvordan har du det?», eller «hvordan var det for deg å være her i dag?», påpeker de.

– FIT er et skåringsverktøy, men også et samtaleredskap, som gir retning og fokus i samalen med ungdom. Utforskningen gir verdifull innsikt som kan brukes til å følge med om personen faktisk får det bedre og til å forbedre hjelpen vi gir, understreker Villa Nerbø til slutt.

Te ka slags nøtte?: Du kan høre mer fra Lise og Stine og deres arbeid med FIT på årets «Te ka slags nøtte?»-konferanse i Narvik 18.-19. oktober. Registrer deg her for digital deltakelse:

Publisert: 30. aug. 2023 Av: Trude Aalmen Johanne Punsvik