Kurs i ledelse av nettverksmøter

I det sosiale nettverket rundt et menneske med rusutfordringer finnes ofte viktige personer som kan bidra til rehabilitering av vedkommende. KORUS tilbyr kurs i å lede møter mellom mennesker med rusutfordringer, de personene hen ønsker å invitere og representanter fra hjelpeapparatet.

Hva er nettverksmøter?

Nettverksmøter er en behandlingsform der sosiale nettverk mobiliseres for å bidra til å løse problemer for den som har rusutfordringer. Hjelpeapparatet kan benytte seg av disse møtene både før, under og etter behandlingssituasjonen. Fagpersoner fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten kan delta, men hovedvekten av deltakerne bør være fra det sosiale nettverket. Å inkludere hovedpersonens sosiale nettverk kan bidra til hjelp, støtte og løsninger.

Kursene tilbys i samarbeid med NAPHA. Du kan lese mer om Åpen dialog i nettverksmøter på NAPHAs nettside

Les også KORUS-rådgiver Roar Bakkens kronikk om at fagfolk må tørre å stole på pårørende

Kursinnhold:

 Opplæring i nettverksmøter foregår over to dager med teori, øvelser og refleksjoner.

Målgruppe for kursene:

Kliniske behandlere, miljøpersonell og ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Ansatte