Systematikk i det overdoseforebyggende arbeidet

Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid gir god veiledning for hvordan man kan jobbe på bydelsnivå. Denne uken jobbet bydelene i Oslo med hvordan den praktiske impementeringen av standarden skal skje.

Silje Finstad underviser overdosenettverket
OVERDOSEARBEID PÅ LOKALT NIVÅ: Silje Finstad, prosjektleder for overdoseforebyggende arbeid ved KORUS Oslo ga engasjerte innspill på fagdagen.

Erfaringsdeling

KORUS Oslo hadde samlet ansatte fra 12 av 15 bydeler for å jobbe med implementeringen av Oslostandard for overdoseforebyggende arbeid. Bydelene hadde forberedt en gjennomgang av status for bydelens overdoseforebyggende arbeid som ble presentert i plenum, og hadde stort utbytte av dele erfaringer.

Om Oslostandarden for overdoseforebyggende arbeid

Oslostandarden:

  • skal trygge helse- og sosialfaglige medarbeidere i et godt og systematisk overdoseforebyggende arbeid.
  • inngår i byrådets strategiske plan for rusfeltet, særlig med tanke på økt livskvalitet ved rusproblemer.
  • er et felles faglig utgangspunkt for å sikre god kvalitet og likeverdige tjenester i det lokale overdoseforebyggende arbeidet på tvers av bydelene.

Faglig påfyll

Hvem dør av overdoser og opioide legemidler? Svetlana Skurtveit fra Folkehelseinsituttet og Peder Solvang fra Rusinfo, beskrev nye utfordringer ved at det er en økning i antallet overdosedødsfall med foreskrevne opioider. Turi Traaen, prosjektleder i KORUS Oslo, presenterte e-læringsfilmene om somatikk og rus, du finner lenke nederst på siden.

Tematikken pårørende og etterlatte etter narkotikarelatert død fikk god plass på denne samlingen, fra END-prosjektet (Etterlatte etter Narkotikarelatert Død) holdt Sari Lindeman og Lillian Bruland Selseng innlegg om henholdsvis forskjellen mellom etterlatte og pårørende og brukere som etterlatte. Mariann Henriksen fortalte om hvordan de arbeider med pårørende ved Dalsbergstiens hus. Fra Kjeller`n i bydel Grünerløkka holdt Kari Berg et innlegg om arbeidet som gjøres på Kjeller`n og tilbudet de har til etterlatte og pårørende.  

Rapportforside overdoseforebyggende standard.
OSLOSTANDARD: I rapporten finner du gode retningslinjer for arbeidet.
Tolv anbefalinger til tiltak

1. Gjennomføre overdoseforebyggende samtaler

2. Oppmerksomhet om ernæringssituasjonen

3. Gjennomføre regelmessig førstehjelpsopplæring

4. Dele ut brukerutstyr

5. Informere og motivere til mindre helseskadelige inntaksmåter (Switch)

6. Dele ut Nalokson nesespray

7. Informere om substitusjonsmuligheter i LAR, LASSO eller HABiO

8. Koordinering av det overdoseforebyggende arbeidet i bydelen

9. Etablere kriseberedskap ved overdosedødsfall

10. Etablere mottak av varsling

11. Samarbeid med fastlegene

12. Evaluere overdosedødsfall

Oslostandard overdoseforebyggende arbeid

Publisert: 1. des. 2023