Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv

Folkehelseopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker – det kan redde liv» er i gang i Vestland og Rogaland.

To menn sitter ved siden av hverandre på en benk. Begge har ryggen til kameraet, og de sitter cirka en halvmeter fra hverandre. Det er mørkt og begge mennene stirrer rett fram.
Foto: Helsedirektoratet

– Vi er glade for å ha med oss flere kommuner, lag, frivillige organisasjoner og bedrifter i «dugnaden» som ambassadører for kampanjen, sier Linda Thomassen ved RVTS Vest.

Helsedirektoratet er eier av kampanjen, som er planlagt i tett samarbeid med helseforetakene i Helse Vest, regionalt brukerutvalg, RVTS Vest, Statsforvalterne i Vestland og Rogaland, Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Nasjonalt senter for selvmordsforsking og -forebygging.

Kampanjen startet 22. mai og varer i fire uker.

Hva er målet med kampanjen?

– Kampanjen skal bidra til å øke bevisstheten i befolkningen om at selvmordstanker kan oppstå i perioder i livet, og at det kan være lurt å snakke om det som er vanskelig, forteller Linda.

Samtidig går det ut et opplæringstilbud om selvmordsforebygging til ansatte i kommuner, helseforetak, fastleger og frivillige.

Landingssiden for kampanjen er helsenorge.no/selvmordstanker. Her finnes råd om hvordan snakke om selvmordstanker, samt informasjon om hvor en kan få hjelp.

Vil nå menn

– Kampanjen skal nå hele den voksne befolkningen, forteller Linda.

Men undersøkelser viser at menn kan være vanskelige å nå, og de kan vegre seg for å spørre om hjelp.

– Derfor er kampanjen særlig rettet mot menn mellom 40-60 år, hvor det også er høyest tall på selvmord. Både de som er risikoutsatt, men også nettverket rundt er viktig å nå, sier hun.  

Hvordan vil kampanjen være synlig i regionen?

– Helsedirektoratet skal annonsere kampanjen på TV, i sosiale medier, samt i nett- og papiraviser, forteller Linda.

– Ved RVTS Vest skal vi i kampanjeperioden snakke med ulike menn om hva de gjør i perioder hvor livet er vanskelig. Fordi vi vet at mange menn ikke snakker så mye om hvordan de har det, så har vi lyst til å snakke med nettopp menn, for å høre hva slags mestringsstrategier de har når livet går trått. Dette vil vi dele som korte filmsnutter i våre sosiale medier, sier Linda.

Den 31. mai arrangerer RVTS Vest Forebyggingsforum i Bergen. Da skal de ha stand om kampanjen, og kan snakke med folk som vil vite mer.

– Ellers så skal vi «tapetsere» nettsiden vår og sosiale medier med slagord og bilder fra kampanjen.

– I tillegg har vi alle våre gode ambassadører som vil gjøre sitt for å skape oppmerksomhet rundt kampanjen, sier Linda.

Hva kan man gjøre som privatperson?

– Vi oppfordrer deg som privatperson til å dele det viktige budskapet i sosiale medier og i andre kanaler. Følg med på Helsedirektoratet, RVTS Vest, kommunen din, frivillige organisasjoner eller andres sosiale medier, og del videre, oppfordrer Linda.

– Kanskje er det en av dine Facebook-venner som ser budskapet, tar steget og spør kompisen hen er bekymret for!


Kampanjevideo fra Helsedirektoratet.
Publisert: 30. mai 2023 Av: Sylvia Haukanes, RVTS Vest