STARUS 20 år: Se bildene fra årets konferanse

Kommer vi til å bruke kunstig intelligens i rusbehandlingen om 20 år? Hvilken rolle vil erfaringskompetansen få? Hvordan blir framtidens LAR?

Vi ser silhuetten av to personer bakfra. Mellom dem ser vi flere ark som henger på en tavle, med blå post it-lapper festet på hver av dem. Arkene er for langt unna til at vi klarer å lese hva som står, men det ser ut som om de to personene prøver å lese hva som står.
FRAMTIDEN: Under årets STARUS-konferanse var årets hovedtema: Hvordan blir framtidens rusbehandling? Konferansen arrangeres etter Open Space-metoden som betyr at deltagerne i stor grad snekrer dagen. Alle foto: Tone Helene Oskarsen

Vi får nok ikke vite svaret på disse spørsmålene med det første, men alle disse spørsmålene (og flere) ble diskutert under årets STARUS-konferanse som ble arrangert i Stavanger i slutten av mars. Rundt 80 deltagere møtte denne gangen opp for å diskutere årets hovedtema: Hvordan blir framtidens rusbehandling?

2004 var et merkeår for rusfeltet. Rusreformen trådte i kraft og Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling (TSB) ble født. Hensikten med reformen var å styrke helsetjenestetilbudet og sikre helhet i behandlingstilbudet til rusavhengige. I 2004 ble også STARUS-konferansen arrangert for første gang.

Siden oppstarten av STARUS-konferansen for 20 år siden har det blitt gjort både store og små endringer, men helt fra første stund har konferansen blitt arrangert ved hjelp av Open Space-metoden.

Det betyr at det er deltagerne som i stor grad styrer dagen. Konferansen har ett hovedtema, men så er det opp til de frammøtte å spille inn undertemaer som så diskuteres i mindre grupper. Om man vil følge samme diskusjon gjennom hele arbeidsøkten eller bytte mellom flere forskjellige er helt opp til den enkelte deltager.

Dette er STARUS

StaRus (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) er et samarbeidsforum for utvikling av rusmiddelforskning og består av Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS) v/Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, inkludert KORUS og KORFOR.

Kunstig intelligens i rusbehandlingen?

Årets undertemaer varierte fra ungdom, til AI/KI, medikamenter, forebygging og frivillighet. Totalt ble det spilt inn 17 undertemaer som ble diskutert i grupper:

 • KI/AI i rusbehandling?
 • Ungt utenforskap?
 • Hvordan øke fokuset på forebygging?
 • Hensikten med framtidens LAR
 • Ansvarsfordeling TSB og kommune – er det rom for å tenke utenfor rammene eller endre rammene?
 • Hva av dagens rusbehandling er verdt å ta med i framtiden?
 • Kan økt ansvarliggjøring i dagliglivet bidra til effektivisering?
 • Rusavhengighet – ressurser på avveie?
 • Hvordan ser framtidens døgnbehandling ut for unge?
 • Kan vi ta rotta på alkoholen? Er et alkoholfritt samfunn mulig?
 • Hvilke tiltak bør de 10% rikeste få av rusbehandling i 2044?
 • Erfaringskompetansens rolle i framtidens rusbehandling?
 • Vil legalisering/avkriminalisering påvirke framtidens rusbehandling og hvordan?
 • Hvilken betydning får medisiner i framtidens rusbehandling?
 • Hva tenker vi om samarbeidet mellom frivillige, private, kommuner og spesialisthelsetjenesten?
 • Frivillighet vs tvang i rusbehandling
 • Veggløs klinikk
 • Hvordan tenke familie, nettverk og pårørende i framtidens rusarbeid?
Bildet viser et stort rom fylt av mennesker. Alle menneskene står vendt mot en tavle, hvor det henger en stor lapp hvor det står "Dagsplan"
Steinar Trefjord i Jæren Recovery College
Bildet viser et stort rom. Til venstre i bildet sitter en gruppe mennesker på stoler i en sirkel. Til høyre i bildet sitter en annen gruppe mennesker på stoler i en sirkel. Alle diskuterer.
Aleksander W. Skålevik, A-Larm Rogaland
Bildet viser to personer som står med ryggen til. De står foran en tavle, og øverst på tavlen står det skrevet "Dagsplan". Under det henger det flere lapper i ulike farger. De to personene på bildet ser ut til å peke og justere på de fargerike lappene.
Bildet viser en plakat på en vegg hvor det står "Hovedregel: Bruk føttene". Under teksten er det et fotavtrykk.
Tore Berge, leder ved KORUS Stavanger.
Vi ser silhuetten av to personer bakfra. Mellom dem ser vi flere ark som henger på en tavle, med blå post it-lapper festet på hver av dem. Arkene er for langt unna til at vi klarer å lese hva som står, men det ser ut som om de to personene prøver å lese hva som står.
Vi ser et stort rom med vinduer på alle sider. Vi ser cirka 80 mennesker som sitter på stoler i en ring. Alle er vendt med ansiktet inn mot midten av ringen. På gulvet midt i sirkelen ser vi ballonger og ark.
Nærbilde av ark som henger på en vegg. På arket nærmest oss står det "KI/AI/VR i rusbehandling?" og på neste ark står det "Ungt utenforskap". Det henger flere ark bortover veggen, men disse er ikke i fokus og derfor ikke mulige å lese. På alle lappene er det festet fargerike post it-lapper med et tall på.
Publisert: 21. mar. 2024