Slik blir årets Rus- og psykisk helsekonferanse

I november er det igjen duket for den årlige rus- og psykisk helsekonferansen i Stavanger.

Bildet viser en stor konferansesal med to store lysekroner i taket. Bildet er tatt fra siden. Til høyre ser vi Bent Høie, Statsforvalteren i Rogaland, som står på et podie og snakker til forsamlingen. Bak ham er tre storskjermer, og rett overfor ham sitter publikum.
FOREBYGGING ER AVGJØRENDE: – Tjenestene vil ikke ha kapasitet til å gi hjelp til de som virkelig trenger det om vi ikke lykkes bedre med forebygging, sier Bjørn Roar Vagle, seniorrådgiver i KORUS Stavanger om valg av tema på årets konferanse. Her fra fjorårets konferanse, hvor statsforvalter Bent Høie ønsket velkommen.

Temaet for årets konferanse er forebygging og samarbeid, og det overordnede målet er å bidra til en helhetlig tankegang og gi inspirasjon til å snakke sammen før de virkelig store problemene oppstår. 

– Forebygging er helt avgjørende for å møte framtidens utfordringer på en god måte. Tjenestene vil ikke ha kapasitet til å gi hjelp til de som virkelig trenger det om vi ikke lykkes bedre med forebygging, og skal vi få dette til må tjenester jobbe bedre sammen, sier Bjørn Roar Vagle, konferanseansvarlig og seniorrådgiver i KORUS Stavanger, om valg av årets tema.

Konferansen går av stabelen tirsdag 28. november, og i år som i fjor foregår den på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger sentrum.

Forebygging angår alle

Arbeidsgruppen har jobbet iherdig med å sette sammen et godt, engasjerende og treffende program for årets konferanse.

I planleggingen ble det lagt stor vekt på involvering for å lage et program som er nyttig og lærerikt både for dem som jobber i bruker- og pårørendeorganisasjoner, skole, barnevernstjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester, men også spesialisthelsetjenesten.

– Forebygging angår alle. Det handler om å forhindre at problemer oppstår, men det er også mer målrettede tiltak rettet mot risikogrupper som kan utvikle virkelig alvorlige problemer. Sistnevnte er en stor gruppe de som jobber i rus- og psykiske helsetjenester møter, og også i spesialisthelsetjenesten, sier Vagle.

Konferansen arrangeres av KORUS Stavanger, A-Larm og Statsforvalteren i Rogaland.

Program:

Klokken 09.15 - 09.30: Åpning

Velkommen og introduksjon ved Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland.

Klokken 09.30 -10.00: Hva er nytt på feltet?

Sita Grepp, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Rogaland, deler nye føringer og informerer om hva som er nytt på rus- og psykisk helsefeltet.

Klokken 10.00 -10.30: Er systemene for stivbeinte?

Anna-Sabina Soggiu er samfunnsdebattant og fagkoordinator i KORUS Oslo. Hun erfarer at kommunen ofte kjenner til de vi er bekymret for og har gode muligheter for å hjelpe, men kanskje systemene er så stivbeinte at vi ikke alltid får det til?

Klokken 10.30 -10.45: Pause

Klokken 10.45 -11.15: Sofasamtale: Kommunene vil og får det ofte til!

Sølvi Heimestøl koordinerer Helsefellesskapet i Helse Fonna og leder denne sofasamtalen om samarbeid mellom kommuner og sykehus. Hun har med seg avdelingssjef Lars Conrad Moe (BUP), avdelingssjef Randi Mobæk (Rus og avhengighetsbehandling - ARA), ungdomsrepresentant Fardin Mahmood (politisk sekretariat i Stavanger kommune) og Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

Klokken 11.15 -12.00: Om å forstå utenforskap, tilhørighet og tilknytning

Kari Lossius utforsker hva som kjennetegner god forebygging, effektive tiltak og potensielle negative konsekvenser.

Klokken 12.00 -12.30: Hva er viktig i forebygging av alvorligere problemer?

Jone Smørdal forteller sin historie og hva kommunene kan lære av den.

Klokken 12.30 -13.30: Lunsj

Klokken 13.30 -14.15: En undersøkelse av lærernes erfaringer med elevenes rusmiddelbruk i videregående skole

Odd Bjarne Vigre er spesialpedagog og har tidligere jobbet flere år innen rusomsorgen i Stavanger. Han deler funn fra sin masteroppgave om lærernes erfaringer med elevenes rusmiddelbruk, men starter først med et musikalsk innslag.

Klokken 14.15 -14.30: Pause

Klokken 14.30 -15.00: Ungdomstiden som livsfase – om ungdomshjernen ved livets travleste veikryss

Lars Ravn Øhlckers, psykologfaglig rådgiver og psykologspesialist i Helse Stavanger, forteller om ungdomshjernens karakteristikker og betydningen av å ta hensyn til dette i det forebyggende arbeidet.

Klokken 15.00 -15.25: Politiets rusforebyggende arbeid er i endring. Hva blir politiets videre rolle i det tverrfaglige samarbeidet?

Håvard D. Høyland er politioverbetjent og spesialist i barne- og ungdomskriminalitet. Han tar opp nødvendigheten av samordning av lokale tiltak for å lykkes innen rus- og kriminalitetsforebygging. Videre belyses kjennetegnene til unge som havner i politiets strafferegister, og hva som inngår i politiets forebyggende «verktøykasse».

Klokken 15.25 -15.30: Avslutning

Konferansen avsluttes med «en vri» og ønske om en trygg reise hjem.

Publisert: 11. mai 2023 Av: Tone Helene Oskarsen