Spennende stillinger er ledige i nord

KORUS nord har lyst ut to ledige stillinger. Den ene er tilknyttet det nasjonale tidsskriftet forebygging.no. Den andre er en nyopprettet stilling på området rusarbeid, oppfølging og behandling.

Korus nord kollegaer
ÅPNER DØRA: KORUS nord åpner snart døra for to nye kollegaer. Disse blir ønsket velkommen av blant annet denne gjengen: Pål Domben (t.v), Siv Maude, Terje Myller og Johanne Punsvik. Domben er redaktør for forebygging.no, mens de tre andre jobber i behandlingsgruppa.

Førstnevnte stilling er knyttet til det redaksjonelle og faglige arbeidet på den digitale plattformen forebygging.no. Den som ansettes vil samarbeide med redaktør og redaksjon, men også andre fagansatte ved KORUS nord. Den andre stillingen er spesielt rettet mot ACT/FACT og FACT ung.

Spennende arbeid

Forebygging.no er kunnskapsbase og vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 for helsefremmende og rusforebyggende arbeid.

– Dette er spennende arbeid i dialog med forskning og fagmiljøer i praksisfeltet, sier Pål Domben, nåværende redaktør for denne plattformen.

Han forteller at aktuelle oppgaver er redaksjonelt arbeid, dialog med relevante fagmiljøer og fagpersoner, rekruttering av forfattere og vurdering av ulike fagtekster.

På området rusarbeid, oppfølging og behandling har vi en ledig nyopprettet stilling som blant annet vil være knyttet til den økte satsingen på ACT-/FACT- og FACT ung-team.

– Disse arbeider etter en modell med tverrfaglige team som leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, og dette til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, inklusive rusmiddelproblemer. Det forklarer Siv Maude, psykologspesialist/seniorrådgiver, som så langt har hatt ansvaret for denne oppgave ved KORUS nord.

Delta i arbeidsgrupper

I tildelingsbrevet fra Helsedirektoratet for 2024 har alle KORUSene sin rolle overfor disse teamene blitt utvidet. Dette innebærer at vi nå skal delta i nasjonale og regionale arbeidsgrupper, og i nettverkssamlinger, opplæring og fidelitymålinger for å bidra til den videre implementeringen av ACT-/FACT-modellen. Les mer på Helsedirektoratet.no

– Vi ønsker derfor søkere med erfaring fra arbeid med personer med sammensatte rus- og psykisk helseutfordringer, samt kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren, sier Maude.

Hun legger til at KORUS kan tilby varierte og interessante arbeidsoppgaver, og gode muligheter for faglig utvikling.

Dette bekrefter også Elisabeth Nordmo, som har fått stillingen som virksomhetsleder ved KORUS nord, og tiltrer 1. juli.

– KORUS nord er en hyggelig arbeidsplass med mange trivelige kollegaer, og vi gleder oss til å få flere med på laget, sier hun.

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for stillingen tilknyttet forebygging.no er 4.mars.

Les og søk stillingen her

Søknadsfristen for stillingen knyttet til rusarbeid, oppfølging og behandling er 11.mars.

Les og søk stillingen her

Publisert: 16. feb. 2024