Forebygging.no

KORUS nord er ansvarlig for forebygging.no, et nasjonalt tidsskrift og en kunnskapsbase for helsefremmende og rusforebyggende arbeid, inkludert tidlig innsats.

På nettsiden finner du blant annet:

  • Nyheter
  • Fagartikler
  • Kronikker
  • Bokomtaler

Forebygging.no har også oversikt over relevante kurs, konferanser, litteratur, kunnskapsoppsummeringer, rapporter og undersøkelser. Det publiseres i tillegg informasjon om praksiserfaringer og statlige føringer.

På siden finner du også tilrettelagte områder for tidlig innsats, Program for folkehelse og Bedre tverrfaglig innsats/BTI.

Besøk forebygging.no her