Sammen for å forebygge utenforskap

Over 100 ledere og fagfolk var onsdag denne uken samlet i Arendal for å lære mer om hvordan samarbeid kan sikre at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Tilbudet er del av en serie fagdager rettet mot kommuner i Agder.

En gruppe mennesker står under en Powerpoint med teksten "Bedre tverrfaglig innsats".
TETT SAMARBEID: Elisabeth Nærestad, leder for bedre tverrfaglig innsats (BTI) Arendal, Gunhild Båtnes Lislevand, leder for bedre tverrfaglig innsats (BTI) Kristiansand, Øystein Neegaard, skolesjef og assisterende kommunalsjef for personrettede tjenester i Arendal, Carl Jacob Hansen, levekårssjef i Arendal, Karin Gustavsen KORUS Sør, Kathrine Bakke-Pedersen, prosjektleder Helhetlig Rammeverk.

Onsdag 28. september deltok over 100 ledere og fagutøvere fra blant annet skole, barnehage, barnevern, NAV, helse, fritid, politi og familiehjelpen på fagdagen Levekår: Barn og unges psykososiale utvikling i Arendal.

Seks innledere delte kunnskap om levekår lokalt og løftet fram følgene en utfordrende oppvekst kan få for barn og unges fysiske og psykiske helse.

Etter innledningen, var det lagt opp til medvirkning fra deltagerne for å sikre at fagdagen ble nyttig for den enkelt og koblet opp mot kommunens satsinger innen levekår og oppvekst. Arendal kommune har vært tydelig på sine ambisjoner om å jobbe smartere på tvers av tjenestene og i samarbeid med barn, unge og familier. Under fagdagen kom det fram mange gode råd og tips til hvordan kommunen kan styrke alt det gode arbeidet den er i gang med.

Alle kommunene i Agder har fått tilbud om slike fagdager. De gjennomføres i den enkelte kommune og tilpasses det kommunene har behov for. Det er Samarbeid Sør som er initiativtaker og Karin Gustavsen fra KORUS Sør som leder arbeidet i samråd med Henrik Rødsten Gilde fra RBUP – Øst og Sør. En egen arbeidsgruppe for Agder har bidratt med å utvikle innholdet.

Arbeidsgruppa består av prosjektledere og prosjektmedarbeidere for store levekår-, folkehelse- og oppvekstsatsinger i Agder:

I 2021 ble det gjennomført en digital pilot av fagdagen i kommunene Åmli, Kristiansand og Froland.

Ansatte

Ønsker du en slik fagdag tilpasset din kommune? Ta kontakt:

Publisert: 30. sep. 2022