Kompetanseløft i Asker kommune

Etter kommunesammenslåing i 2020 manglet psykisk helse- og rustjenestene i Asker kommune en felles faglig plattform. Et skreddersydd kompetanseprogram fra KORUS sør ble løsningen.

Bilde av Siv Tonje Luneng og Lise Størkersen
Psykologspesialist Siv Tonje Luneng, KORUS sør og fagrådgiver Lise Størkersen, Asker kommune (Foto: Nina Sterner)

– Det har vært verdifullt å få et felles språk. Vi kom fra ulike kommuner og kulturer, og ved fagdagene fikk vi en felles faglig plattform og ble mer samlet.

Det sier Tone Skrede som er fagkoordinator i Asker kommune. Sammen med 70 andre ansatte i Asker kommune deltok hun på kompetanseprogrammet "Kartlegging, behandling og reguleringsstøtte".

På grunn av pandemien ble fagdagene arrangert digitalt.

Full pakke

Et av målene med programmet var å styrke grunnkompetansen i rus- og psykisk helsefeltet.

Noen av temaene som ble tatt opp var:

  • arbeid med mennesker, relasjon og reguleringsstøtte
  • rammebetingelser for godt arbeid
  • kartlegging og psykoedukasjon
  • rus, vold og traumer
  • recoveryorienterte tilnærminger for tilhørighet, mening og mestring
  • samtaleterapi med natur, kultur og kropp

Flere av deltakerne fortalte om nytte både personlig, i samarbeidet med kolleger og samarbeidspartnere og i møte med brukerne.

– Jeg har blitt mer bevisst generelt i menneskemøter og på om den andre er tilgjengelig for det vi vil formidle, sier fagrådgiver Lise Størkersen.

80 prosent av de ansatte hadde mer enn ti års erfaring fra feltet og noen var ferske. Å tilby matnyttig påfyll for alle, uavhengig av erfaring, utdanning og arbeidsoppgaver, var utfordrende.

"Alt har vært tilpasset hva som kan praktiseres i kommunen, og det er gitt eksempler på hvordan praktisere det"

Deltaker

I tillegg til undervisning, fikk deltakerne også hjemmeoppgaver og praktiske øvelser mellom samlingene.

– Det var summen av hele pakka som gjorde opplegget så bra. Jeg tror ikke det er tilstrekkelig bare å møte opp på fagdagene, sier Lise Størkersen.

Engasjert ledelse

Det ser også ut til at endringene er blitt varige. To år etter satsingen bruker de aller fleste fortsatt det de lærte. Begreper som prateklar, haimusikk, regulering, utviklingshuset og behovshjulet er blitt felleseie.

Psykologspesialist Siv Tonje Luneng ledet den ettårige satsingen, godt støttet av sin KORUS sør-kollega Hilde Jeanette Løberg. I tillegg rigget kommunen for veiledning og ferdighetstrening lokalt.

– Asker kommune gikk virkelig inn for dette. En så stor satsing er krevende. Selv da vi måtte legge alt over på digitale flater, på grunn av pandemien, stod ledelsen fjellstøtt, forteller Siv Tonje Luneng imponert.

Mennesker i et klasserom på kurs
BOOSTERSAMLING: To år etter programmet møttes alle endelig fysisk. (Foto: Nina Sterner)

Vi tilbyr skreddersydde kurs. Ønsker din kommune et helhetlig kompetanseløft, kan dere ta kontakt.

Kontakt

Publisert: 19. des. 2023