Selvmordsforebygging fikk pris for beste praksis

Det systematiske arbeidet med selvmordsforebygging ga Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune en unik pris under den nasjonale folkehelsekonferansen i Tromsø i nylig. Arbeidet de har gjort over tid er beskrevet i artikkelen: Alle kan ta et ekstra steg for forebygging av selvmord.

Arja Mubanga-Bjørn er prosjektleder i Tromsø kommune.
BESTE PRAKSIS: Prosjektleder i Tromsø kommune Arja Mubanga-Bjørn fikk sammen med Ronny Olsen i Nordland fylkeskommune pris for sitt selvmordsforebyggende arbeid: Alle kan ta et ekstra steg for forebygging av selvmord. Artikkelen vant over 50 andre, og prisen ble utdelt under den nasjonale folkehelsekonferansen i Tromsø nylig. (Foto: Trude Aalmen)

Forfatterne bak er Arja Mubanga-Bjørn, prosjektleder, Tromsø kommune og Ronny Olsen, rådgiver, Nordland fylkeskommune. I konkurranse med 50 andre slike artikler, fikk de høyest skår i evalueringsprosessen.

Har kurset 900 ansatte

- Det er klart det er stor stas å vinne. Både i Tromsø kommune og ikke minst i Nordland fylkeskommune har vi jobbet aktivt med dette i flere år. Gjennom å tilby Vivat-kurs (OPS!-kurset) til flest mulig ansatte i skolen, har vi ønsket å øke kompetansen om selvmord. Her i kommunen har vi kurset til sammen 900 antall skoleansatte forteller Arja Mubanga-Bjørn. Hun er prosjektleder for program for folkehelse i Tromsø kommune, og mottok prisen også på vegne av medforfatter Ronny Olsen, rådgiver i Nordland fylkeskommune.

Tiltaket som Mubanga-Bjørn og Olsen hadde beskrevet gikk til topps blant mange andre praksisnære tiltak, som var beskrevet av fagfolk. Juryen hadde vurdert de ulike tiltakene etter flere kriterier; både om tiltaket er en nyvinning, om prosjektet er klart beskrevet, om kunnskapen fra prosjektet lett kan brukes i andre kommuner/områder, og om prosjektet vil gi ny innsikt i folkehelsearbeidet.

Ser en positiv utvikling

- Dette er meningsfullt folkehelsearbeid, som vi har stor tro på. Og det motiverer veldig at utviklingen nå går i riktig retning. For første gang på mange år har vi litt færre selvmord både i vår kommune, og i Nordland fylke, fortsetter hun.

At det er en direkte sammenheng med kompetansetiltakene og den nå litt synkende statistikken, vil hun ikke slå fast. Likevel velger hun å glede seg over den positive utviklingen.

Allerede i 2014 vedtok politikerne i Nordland fylke en nullvisjon mot selvmord. De første årene bevilget politikerne også penger til arbeidet. Et av tiltakene var å tilby Vivat-kurs til alle ansatte i skolen, både til lærere, assistenter, renholdere og skoleledere.

Under årets Te ka slags nøtte?, i Narvik 17. og 18. oktober, er Arja Mubanga-Bjørn en av innlederne. Her vil hun fortelle mer om det arbeidet som Tromsø kommune har gjort innen selvmordsforebygging. I tillegg vil hun snakke om andre folkehelsetiltak, innenfor kommunens program for folkehelsearbeid, og implementering av disse.

Se program - Følg konferansen digitalt

Juryens begrunnelse for beste praksis-artikkel:

Artikkelen gir en beskrivelse av arbeid i Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune for å forebygge selvmord. Det er lite kunnskap og kompetanse i befolkningen om forebygging av selvmord. Det er et vanskelig felt, kanskje et tabu-område. Men her har dere i prosjektet fått gjennomført mange tiltak, bl.a. kursing av ansatte i skoler og blant de som jobber med barn, undervisningsprogram etc. Og arbeidet har gitt resultater. Flere etterspør kursing, og så har antall selvmord gått ned både i Tromsø og Nordland fylkeskommune. Økt kompetanse og kunnskap gir resultater raskere enn mange tror.

OPS!-kurs i regi av VIVAT selvmordsforebygging

Oppmerksom på selvmordstanker, OPS! er et kurs som arrangeres av VIVAT selvmordsforebygging. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Målgruppen er alle over 18 år. På dette kurset lærer du:

• å bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker

• å oppdage mennesker med selvmordstanker

• å bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp

Publisert: 2. okt. 2023 Av: Trude Aalmen