Te ka slags nøtte? 2023

KORUS Nord

2 dager

Adresse:
Narvik
Dato:
ons. 18 okt. - tor. 19 okt. 2023.
Tidspunkt:
10:00 - 15:00
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt
Påmeldingsfrist
30.09.2023
Tkn 2023 16_9
"Te ka slags nøtte ?" - 2023

I oktober vil KORUS Nord arrangere konferansen «Te ka slags nøtte?» i Narvik. I år vil vi fokusere på barn og unge. Alle som jobber med denne gruppen i kommunene er velkommen til å delta. Konferansen går over to dager, 18. og 19. oktober, og en kan følge den digitalt.

Konferansens målsetting er å vise frem nyere forskning og gode praksiseksempler. Dette spesielt innenfor fagområdene folkehelse, rusforebygging, tidlig innsats, oppfølging og behandling.

Målgruppen for konferansen er ansatte i kommunene som jobber med barn og unge, det vil si de som jobber innen skole og barnehage, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, familievern, rus- og psykisk helsetjeneste, NAV, ulike kommunale ressursteam, oppfølgingstjeneste mm.

Se program her!

Påmelding

Hold av datoene!