Te ka slags nøtte? 2023

KORUS nord

2 dager

Adresse:
Narvik, Hotel Scandic Varighet: 2 dager
Dato:
ons. 18 okt. - tor. 19 okt. 2023.
Fysisk / digital deltagelse:
Fysisk og digitalt

Målgruppe:
Ansatte i kommunene som jobber med barn og unge, det vil si de som jobber innen skole og barnehage, barnevern, helsestasjon og skolehelsetjeneste, familievern, rus- og psykisk helsetjeneste, NAV, ulike kommunale ressursteam, oppfølgingstjeneste mm.

Om konferansen:

Konferansens målsetting er å vise frem nyere forskning og gode praksiseksempler. Dette spesielt innenfor fagområdene folkehelse, rusforebygging, tidlig innsats, oppfølging og behandling.

I år vil vi fokusere på barn og unge. Alle som jobber med denne gruppen i kommunene er velkommen til å delta.

Praktiske opplysninger

Deltakelse digitalt: For å kunne delta digitalt må du registrere deg. Du vil da motta link til konferanse fra oss.

Fysisk deltakelse: Konferansen vil være på Scandic Narvik (fulltegnet for fysisk deltakelse).

Kurset er gratis.

KORUS Nord dekker overnatting for tilreisende fra 18-19. oktober. Skulle det være behov for en ekstra overnatting så må det dekkes selv. Lunsj dekkes av KORUS Nord.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du gi oss skriftlig beskjed så snart som mulig. Gi oss beskjed på: post@korusnord.no

Program

DAG 1: 18.oktober 2023 (09:00-17:00)

09:00 – 09:30 Registrering, mingling og kaffe

09:30 – 09:45 Velkommen, informasjon, musikalsk innslag.

09:45 – 10:45 Willy Pedersen, UiO og NOVA/OsloMet: Rusens sorg og glede. Hva bør bekymre oss? Problemet med hasj. Hvordan skal vi jobbe forebyggende framover?

10:45 - 11:00 Pause

11:00 – 11:45 Anders Bakken, NOVA: Oppvekst, rus og trender

11:45 – 12:00 Håvard Vanem og Lukas Jakobsen, ungdomsrådet i Narvik: Litt om hvordan det er å være ung i Narvik.

12:00 – 13:00 Lunsj

13.00 – 13:30 Frøydis Enstad, NOVA: Tidlig alkoholdebut – fra en risikofaktor til en risikomarkør

13:35 – 14:05 Marte Rye, RKBU: Hvem er de sårbare barna?

14:05 – 14:20 Pause

14:20 - 14:50 Frode Adolfsen, RKBU: Hva gjør vi med bekymringsfullt skolefravær?

14:55 – 15:25 Henriette Kyrrestad, RKBU: Ungdom, psykisk helse og nettmobbing

15:25 – 15:40 Pause med overgang til tre paralleller

Paralleller: 15:40 – 16:30:

P 1 (filmes) Andrè Rondestvedt, KORUS Nord: Erfaringer med satsingen Rus i skolen i Tromsø. Morten Haugli, Tromsø kommune: Hvordan oppdage og møte rusproblematikk hos ungdom?

P 2 Arja Bjørn, Tromsø kommune: Implementering av ulike folkehelsetiltak, for eksempel selvmordsforebyggende kurs.

P 3 Bente Evensen og Linda Johnsen, KORUS Nord: Tverrfaglig samarbeid - Bruk av resultatene fra BTI-undersøkelsen til styrking av arbeidet med utsatte barn og unge i kommunen


DAG 2: 19. oktober 2023  (09:00-15:30)

09:00 – 09:15 Velkommen, informasjon, musikalsk innslag

09:15 – 10:00 Unn-Doris Bæck, UiT: Bakgrunnen for de unges utdanningsvalg  hvordan påvirkes de av foreldrene - og hvor en bor?

10:00 – 10:15 Pause

10:15 – 11:00 Karin Gustavsen, KORUS Sør: Livet bak tallene: Dårlige levekår og fattigdom i barnefamilier sett innenfra, og hva vi kan gjøre med det

11:00 – 11:15 Pause

11:15 – 12:00 Maria Eikenes Jerstad og Sesilie Øie, organisasjonen Barn av Rusmisbrukere (BAR): “Det er ikke det samme hvem som spør”

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 – 13:45 Kristin Trane, NAPHA: FACT ung-team kan gi mer helhetlig og sammenhengende oppfølging

13:45 – 14:00 Pause med overgang til paralleller

Paralleller: 14:00 -14:30

P 1 (filmes) Hanne Grostad Nyland og Ann Kristin Kummernes, Vefsn Kommune: «Rett på – når du trenger det» - erfaringer fra etablering av lavterskel psykisk helsehjelp for ungdom

P 2 Anne Kristine Berthelsen og Lene Kvandal, KORUS Nord: Hva er opplæringsprogrammet Tidlig Inn?

P 3 Lise Aanes Andersen og Stine Villa Nerbø, Narvik kommune: Bruk av FIT i foreldreveiledning og samtaler med barn og unge

14:30– 14:45 Pause

14:45 – 15:30 Katrin Glatz Brubakk, NTNU: Hvordan kan kommunene møte barn i krise? Kultursensitiv tilnærming til traumatiserte barn med fluktbakgrunn

15:30 – 15:45 Avslutning og evaluering:)

Kontaktperson for arrangementet:
Lena Mikalsen
post@korusnord.no